Naturresursfrågor och vattenrätt

Civilutskottets betänkande 2007/08:CU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 juni 2008

Beslut

Nej till motioner om naturresursfrågor och vattenrätt (CU20)

Riksdagen sade nej till motioner från den allmänna motionstiden 2007 om naturresursfrågor och vattenrätt. Riksdagen hänvisar i flera fall till pågående arbete och att man vill avvakta regeringens kommande ställningstaganden. Motionerna handlade bland annat om tillståndsprövningen av vindkraftverk, omprövning av vattendomar, åtgärder till förmån för fiske, orörda nationalälvar, skydd av riksintressen och ny nationalstadspark.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

11 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-04-01
Justering: 2008-05-22
Betänkande publicerat: 2008-05-23
Trycklov: 2008-05-23
Reservationer 4
Betänkande 2007/08:CU20

Alla beredningar i utskottet

2008-04-01

Nej till motioner om naturresursfrågor och vattenrätt (CU20)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2007 om naturresursfrågor och vattenrätt. Utskottet hänvisar i flera fall till pågående arbete och att man vill avvakta regeringens kommande ställningstaganden. Motionerna handlar bland annat om tillståndsprövningen av vindkraftverk, omprövning av vattendomar, åtgärder till förmån för fiske, orörda nationalälvar, skydd av riksintressen och ny nationalstadspark.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-06-09
4

Beslut

Beslut: 2008-06-09
7 förslagspunkter, 5 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 9 juni 2008

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Tillståndsprövningen av vindkraftverk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:C293 och 2007/08:N349 yrkandena 1 och 3.

Reservation 1 (mp)

2. Omprövning av vattendomar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:C313 yrkandena 1 och 2, 2007/08:C320 och 2007/08:C333.

3. Åtgärder till förmån för fiske

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:C217.

4. De orörda nationalälvarna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:C353.

Reservation 2 (s)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0101029
m740023
c21008
fp24004
kd17007
v00184
mp01207
Totalt1361131882

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Riksintresse av områden för jordbruk och vindkraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2007/08:C223, 2007/08:MJ427 yrkandena 4 och 5 samt 2007/08:N349 yrkande 2.

Reservation 3 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1000030
m740023
c21008
fp24004
kd18006
v00184
mp01207
Totalt237121882

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Riksintresse av områden med tätortsnära natur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:C315.

Reservation 4 (mp)

7. Ny nationalstadspark

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:C220.