Naturresursfrågor och vattenrätt

BOUs betänkande 2004/05:BOU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 januari 2005

Beslut

Motioner om naturresursfrågor och vattenrätt (BoU4)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om naturresursfrågor och vattenrätt.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

18 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2004-10-21
Justering: 2004-11-23
Betänkande publicerat: 2004-12-07
Trycklov: 2004-11-30
Reservationer 12
Betänkande 2004/05:BOU4

Motioner om naturresursfrågor och vattenrätt (BoU4)

Bostadsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om naturresursfrågor och vattenrätt.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-01-19
4

Beslut

Beslut: 2005-01-19
12 förslagspunkter, 8 acklamationer, 4 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lokaliseringsfrågor avseende vindkraftsutbyggnad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ494 yrkande 4, 2004/05:MJ495 yrkande 4, 2004/05:N390 yrkande 9 och 2004/05:Bo276 yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (m)
Reservation 2 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140030
m038017
c00175
fp380010
kd26007
v23006
mp14003
-0000
Totalt215381779

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Ansvaret för uttjänta vindkraftverk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:N390 yrkande 8 och 2004/05:Bo269.

Reservation 3 (m, fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (m, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140030
m038017
c16015
fp03909
kd26007
v23006
mp14003
-0000
Totalt19377178

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Krav avseende vindkraftsutbyggnad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:N348 yrkandena 6-8, 2004/05:N390 yrkandena 3-5 och 2004/05:Bo276 yrkande 3.

Reservation 4 (m, fp)

4. Tillståndsprövning avseende vindkraftsutbyggnad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:N307 yrkande 13.

Reservation 5 (mp)

5. Omprövning av vattendomar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ498 yrkande 31 och 2004/05:Bo260 yrkandena 1 och 2.

Reservation 6 (c, kd)
Reservation 7 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (c, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140030
m380017
c01705
fp38109
kd02607
v00227
mp00143
-0000
Totalt190443679

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Muddring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Bo289.

7. Åtgärder till förmån för fiske

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ333 yrkande 3, 2004/05:MJ500 yrkandena 41 och 44 samt 2004/05:Bo227.

Reservation 8 (c, fp, kd)

8. Yrkesfiskarnas processuella ställning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ495 yrkande 5.

Reservation 9 (c)

9. Gemensamma frågor för vattenkraft och vindkraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Bo282 yrkandena 1 och 2.

10. Riksintressen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:T335 yrkande 4 och 2004/05:MJ498 yrkande 28.

Reservation 10 (c, kd)

11. Nationalstadsparken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Bo273 yrkandena 1 och 2 samt 2004/05:Bo279 yrkandena 1-4.

Reservation 11 (c)
Reservation 12 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140030
m380017
c01705
fp39009
kd26007
v23006
mp00143
-0000
Totalt240171478

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Nya nationalstadsparker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ469.