Naturresursfrågor och vattenrätt

BOUs betänkande 2003/04:BOU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 mars 2004

Beslut

Motioner om naturresursfrågor och vattenrätt (BoU4)

Riksdagen sade nej till motioner om naturresursfrågor och vattenrätt. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2002 och 2003.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

1

Förslag

19 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2004-01-22
Justering: 2004-02-19
Betänkande publicerat: 2004-02-23
Trycklov: 2004-02-23
Reservationer 9
Betänkande 2003/04:BOU4

Motioner om naturresursfrågor och vattenrätt (BoU4)

Bostadsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om naturresursfrågor och vattenrätt. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2002 och 2003.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-03-03
4

Beslut

Beslut: 2004-03-04
8 förslagspunkter, 5 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lokaliseringsfrågor avseende vindkraftsutbyggnad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ493 yrkande 6, 2003/04:MJ408 yrkande 16, 2003/04:MJ433 yrkande 5, 2003/04:N326 yrkandena 2 och 3, 2003/04:N333 yrkande 9 i denna del, 2003/04:Bo214 och 2003/04:Bo218 yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (m)
Reservation 2 (fp)
Reservation 3 (kd)
Reservation 4 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1160127
m042013
c00157
fp003810
kd00267
v25005
mp14003
-0000
Totalt155428072

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Krav avseende vindkraftsutbyggnad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:N290 yrkandena 6-8, 2003/04:N333 yrkandena 3-5, 2003/04:Bo218 yrkande 3 och 2003/04:Bo260 yrkande 6.

Reservation 5 (m)
Reservation 6 (kd)

3. Tillståndsprövning avseende vindkraftsutbyggnad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Bo270.

Reservation 7 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180026
m420013
c01507
fp39009
kd23118
v25005
mp14003
-0000
Totalt26116171

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Omprövning av vattendomar, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Bo251, 2003/04:Bo291 och 2003/04:Bo294.

Reservation 8 (c)

5. Åtgärder till förmån för fisk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ408 yrkandena 28 och 36, 2003/04:Bo227, 2003/04:Bo228 och 2003/04:Bo278.

Reservation 9 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1180026
m430012
c16006
fp39009
kd26007
v02505
mp14003
-0000
Totalt25625068

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Användning av fiskeavgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Bo279.

7. Yrkesfiskarnas processuella ställning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ493 yrkande 7 och 2003/04:MJ433 yrkande 6.

8. Riksintressen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:T310 yrkande 8 och 2003/04:Bo280.