Naturresursfrågor och vattenrätt

BOUs betänkande 2002/03:BOU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 december 2002

Beslut

Motioner om naturresursfrågor och vattenrätt (BoU3)

Riksdagen avslog motioner från den allmänna motionstiden 2002 om naturresursfrågor och vattenrätt.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

22 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2002-11-07
Justering: 2002-11-26
Betänkande publicerat: 2002-11-28
Trycklov: 2002-11-28
Reservationer 11
Betänkande 2002/03:BOU3

Motioner om naturresursfrågor och vattenrätt (BoU3)

Bostadsutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från den allmänna motionstiden 2002 om naturresursfrågor och vattenrätt.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-12-05
4

Beslut

Beslut: 2002-12-10
9 förslagspunkter, 3 acklamationer, 6 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Älvskydd m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:N264 yrkande 2 och 2002/03:Bo284.

Reservation 1 (fp)
Reservation 2 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1310112
m380107
c20002
fp04206
kd30003
v20226
mp14012
-0000
Totalt235423438

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Lokaliseringsfrågor avseende vindkraftsutbyggnad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Bo265 yrkande 8, 2002/03:Bo288 yrkandena 1 och 4 och 2002/03:Bo292 yrkandena 1 och 2.

Reservation 3 (c, fp, kd)

3. Krav avseende vindkraftsutbyggnad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ247 yrkande 1, 2002/03:MJ269 yrkande 7, 2002/03:N262 yrkande 5, 2002/03:Bo223 yrkandena 14-17, 2002/03:Bo265 yrkande 9 och 2002/03:Bo292 yrkande 3.

Reservation 4 (m)
Reservation 5 (fp)
Reservation 6 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300113
m04807
c19102
fp61356
kd21273
v25005
mp15002
-0000
Totalt197516338

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Tillståndsprövning avseende vindkraftsutbyggnad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sk349 yrkande 2, 2002/03:N348 yrkande 4 och 2002/03:Bo260 yrkandena 1-4.

Reservation 7 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1320012
m48007
c02002
fp40026
kd30003
v25005
mp15002
-0000
Totalt29020237

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Nationalstadsparker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Bo224.

Reservation 8 (fp)

6. Omprövning av vattendomar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Bo229 och 2002/03:Bo299.

Reservation 9 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1320012
m48007
c20002
fp42006
kd30003
v02505
mp15002
-0000
Totalt28725037

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Åtgärder till förmån för fisket m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ426 yrkande 7, 2002/03:Bo287, 2002/03:Bo302 och 2002/03:Bo303.

Reservation 10 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1320012
m04807
c02002
fp04206
kd03003
v25005
mp15002
-0000
Totalt172140037

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Användning av fiskeavgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Bo316.

9. Kommunalt veto

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:K241 yrkande 12 och 2002/03:Bo202.

Reservation 11 (c, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (c, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1320012
m48007
c02002
fp42006
kd30003
v24015
mp01502
-0000
Totalt27635137

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag