Naturresursfrågor

Civilutskottets betänkande 2009/10:CU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 januari 2010

Beslut

Nej till motioner om naturresursfrågor (CU5)

Riksdagen sa nej till 17 motioner gällande naturresursfrågor. Förslagen, som lämnats in under den allmänna motionstiden 2009, gäller bland annat åtgärder mot stranderosion och minskade fastighetsvärden till följd av vindkraftsetableringar.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om naturresursfrågor (CU5)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till 17 motioner gällande naturresursfrågor.

Förslagen, som lämnats in under den allmänna motionstiden 2009, gäller bland annat åtgärder mot stranderosion och minskade fastighetsvärden till följd av vindkraftsetableringar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.