Naturolyckor och katastroffond

Försvarsutskottets betänkande 2009/10:FöU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 mars 2010

Beslut

Nej till motioner om naturolyckor och katastroffond (FöU2)

Riksdagen sa nej till motioner från de allmänna motionstiderna 2008 och 2009 om naturolyckor och katastroffonder. Motionerna handlar bland annat om frågor om nationell strategi mot naturolyckor, myndighetsansvar för klimatanpassning och förebyggande av naturolyckor, vattennivåer i Vänern och Mälaren och ekonomisk kompensation vid naturolyckor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2010-02-02, 2010-01-26

Nej till motioner om naturolyckor och katastroffond (FöU2)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från de allmänna motionstiderna 2008 och 2009 om naturolyckor och katastroffonder.

Motionerna handlar bland annat om frågor om nationell strategi mot naturolyckor, myndighetsansvar för klimatanpassning och förebyggande av naturolyckor, vattennivåer i Vänern och Mälaren och ekonomisk kompensation vid naturolyckor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.