Naturolyckor och katastroffond

Försvarsutskottets bet 2009/10:FöU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 mars 2010

Beslut

Nej till motioner om naturolyckor och katastroffond (FöU2)

Riksdagen sa nej till motioner från de allmänna motionstiderna 2008 och 2009 om naturolyckor och katastroffonder. Motionerna handlar bland annat om frågor om nationell strategi mot naturolyckor, myndighetsansvar för klimatanpassning och förebyggande av naturolyckor, vattennivåer i Vänern och Mälaren och ekonomisk kompensation vid naturolyckor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

19 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2010-02-02
Justering: 2010-02-09
Betänkande publicerat: 2010-02-11
Trycklov: 2010-02-11
bet 2009/10:FöU2

Alla beredningar i utskottet

2010-02-02, 2010-01-26

Nej till motioner om naturolyckor och katastroffond (FöU2)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från de allmänna motionstiderna 2008 och 2009 om naturolyckor och katastroffonder.

Motionerna handlar bland annat om frågor om nationell strategi mot naturolyckor, myndighetsansvar för klimatanpassning och förebyggande av naturolyckor, vattennivåer i Vänern och Mälaren och ekonomisk kompensation vid naturolyckor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-03-24
4

Beslut

Beslut: 2010-03-25
7 förslagspunkter, 7 acklamationer

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nationell strategi mot naturolyckor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Fö283 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (s),
2008/09:Fö290 av Tommy Ternemar m.fl. (s),
2009/10:Fö227 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (s) och
2009/10:Fö233 av Tommy Ternemar m.fl. (s).

2. Myndighetsansvar för klimatanpassning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:Fö289 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkandena 1, 7 och 59-61.

3. Vattennivåer i Vänern och Mälaren

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Fö203 av Sten Bergheden (m),
2008/09:Fö248 av Monica Green m.fl. (s),
2008/09:Fö256 av Berit Högman m.fl. (s),
2008/09:Fö258 av Christina Axelsson och Björn von Sydow (båda s),
2008/09:Fö289 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkande 25,
2009/10:Fö201 av Sten Bergheden (m),
2009/10:Fö204 av Holger Gustafsson (kd),
2009/10:Fö208 av Berit Högman m.fl. (s),
2009/10:Fö237 av Lars Tysklind (fp) och
2009/10:T426 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 83.

4. Ekonomisk kompensation vid naturolyckor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Fö209 av Sten Bergheden (m),
2008/09:Fö215 av Bertil Kjellberg (m),
2008/09:Fö284 av Lars Gustafsson m.fl. (kd) och
2008/09:Fö289 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkande 20.

5. Förhandlingsman

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:Fö289 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkandena 9 och 10.

6. Dammsäkerhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Fö289 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) yrkande 33 och
2009/10:Fö232 av Marie Nordén och Berit Andnor (båda s).

7. Säker vattenförsörjning och avloppshantering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Fö202 av Phia Andersson (s).