Nationell IT-strategi för vård och omsorg

Socialutskottets bet 2005/06:SoU30

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 maj 2006

Beslut

Nationell IT-strategi för vård och omsorg (SoU30)

Regeringen har rapporterat till riksdagen om en nationell IT-strategi för vård och omsorg. Utgångspunkten är att IT är ett av de viktigaste verktygen för att förnya och utveckla vård- och omsorgsverksamheterna. Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet kan kraftigt förbättras genom IT. Den nationella IT-strategin är första etappen i ett långsiktigt arbete för att få till stånd en fördjupad nationell samverkan kring dessa frågor. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna. Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 skr
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-04-25
Justering: 2006-05-09
Betänkande publicerat: 2006-05-10
Trycklov: 2006-05-10
Reservationer 5
bet 2005/06:SoU30

Nationell IT-strategi för vård och omsorg (SoU30)

Regeringen har rapporterat till riksdagen om en nationell IT-strategi för vård och omsorg. Utgångspunkten är att IT är ett av de viktigaste verktygen för att förnya och utveckla vård- och omsorgsverksamheterna. Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet kan kraftigt förbättras genom IT. Den nationella IT-strategin är första etappen i ett långsiktigt arbete för att få till stånd en fördjupad nationell samverkan kring dessa frågor. Socialutskottet föreslår att riksdagen avslutar ärendet utan att besluta något mer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-05-17
4

Beslut

Beslut: 2006-05-18
6 förslagspunkter, 3 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 maj 2006

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nationell styrning av IT i vården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So31 yrkande 1 och 2005/06:So33 yrkandena 2-5.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1280016
m04708
c01804
fp14007
kd02904
v23005
mp13004
-1001
Totalt166134049

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. IT ur ett patientperspektiv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So31 yrkande 2, 2005/06:So32 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:So34 yrkande 2.

Reservation 2 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1280016
m04708
c01804
fp04107
kd02904
v23005
mp13004
-1001
Totalt165135049

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. IT i det förebyggande hälsoarbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So34 yrkande 1.

Reservation 3 (c)

4. IT-utbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:So33 yrkande 6.

Reservation 4 (m, c, fp, kd)

5. Finansiering av den nationella IT-strategin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:So31 yrkande 3, 2005/06:So33 yrkande 1 och 2005/06:So34 yrkandena 3 och 4.

Reservation 5 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1280016
m04609
c01804
fp04107
kd02904
v23005
mp13004
-1001
Totalt165134050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Regeringens skrivelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2005/06:139 till handlingarna.