Näringspolitiska frågor

Näringsutskottets betänkande 2012/13:NU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 maj 2013

Beslut

Nej till motioner om näringspolitiska frågor (NU11)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om näringspolitiska frågor. Motionerna handlar om företagsfrämjande åtgärder, socialt företagande, och olika näringsgrenar som bland annat turism, kulturella och kreativa näringar och mjukvarubranschen.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om näringspolitiska frågor (NU11)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om näringspolitiska frågor. Motionerna handlar om företagsfrämjande åtgärder, socialt företagande, och olika näringsgrenar som bland annat turism, kulturella och kreativa näringar och mjukvarubranschen.

Utskottet framhåller att goda villkor för företagande är avgörande för ekonomisk tillväxt och ökad välfärd i samhället. Det ska vara enkelt och lönsamt att driva företag i Sverige. Utskottet uttrycker också sin positiva syn på socialt företagande. Utskottet betonar att turistnäringen är en framtidsnäring med stora möjligheter att bidra till tillväxt i Sverige, både i storstadsregionerna och på landsbygden.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.