Näringspolitiska frågor

Näringsutskottets betänkande 2011/12:NU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 mars 2012

Beslut

Nej till motioner om näringspolitiska frågor (NU10)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om näringspolitiska frågor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

65 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-01-24
Justering: 2012-02-21
Betänkande publicerat: 2012-03-12
Trycklov: 2012-03-12
Betänkande 2011/12:NU10

Nej till motioner om näringspolitiska frågor (NU10)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om näringspolitiska frågor. Utskottet har beslutat att behandla motionerna i förenklad ordning och hänvisar till ställningstaganden som företrädare för de olika partierna har gjort tidigare. Samtidigt har utskottet tagit ställning för att det ska hållas en allmän näringspolitisk debatt i anslutning till att riksdagen behandlar utskottets förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-03-22
4

Beslut

Beslut: 2012-03-28
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Näringspolitiska frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Sk288 yrkande 2, 2011/12:Sk404 yrkande 1, 2011/12:Kr202 yrkande 7, 2011/12:Kr261, 2011/12:Kr278 yrkande 6, 2011/12:Ub461 yrkande 7, 2011/12:T412 yrkande 1, 2011/12:T445 yrkande 6, 2011/12:N215, 2011/12:N222, 2011/12:N223, 2011/12:N226, 2011/12:N227, 2011/12:N230, 2011/12:N235, 2011/12:N241, 2011/12:N252 yrkandena 1, 3, 6, 7 och 10-14, 2011/12:N253, 2011/12:N263, 2011/12:N269, 2011/12:N270, 2011/12:N272, 2011/12:N273, 2011/12:N276 yrkandena 1 och 2, 2011/12:N277 yrkandena 1 och 2, 2011/12:N279, 2011/12:N288, 2011/12:N290, 2011/12:N294, 2011/12:N298, 2011/12:N303 yrkande 8, 2011/12:N307, 2011/12:N308, 2011/12:N314, 2011/12:N315, 2011/12:N316, 2011/12:N318, 2011/12:N324, 2011/12:N327, 2011/12:N329, 2011/12:N330, 2011/12:N343 yrkande 9, 2011/12:N344 yrkandena 3, 5, 7 och 13, 2011/12:N352, 2011/12:N354, 2011/12:N355, 2011/12:N356, 2011/12:N357, 2011/12:N358, 2011/12:N359, 2011/12:N361, 2011/12:N370 yrkandena 1-4, 2011/12:N375, 2011/12:N378, 2011/12:N380, 2011/12:N382, 2011/12:N383, 2011/12:N384, 2011/12:N389 yrkandena 2, 3 och 5, 2011/12:N393 yrkandena 1 och 2, 2011/12:N396, 2011/12:N397, 2011/12:N399, 2011/12:N402 yrkandena 1 och 3 samt 2011/12:N408.