Näringspolitik

Näringsutskottets betänkande 2017/18:NU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 april 2018

Beslut

Oberoende utvärderingar bör göras av innovations- och företagsstöd (NU12)

Riksdagen riktade två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen inom området näringspolitik:

  • Regeringen bör tydliggöra att normen bör vara att det genomförs oberoende utvärderingar av effekten av det statliga ekonomiska stödet till innovation och företagande.
  • Regeringen bör bedriva ett fortsatt arbete för att korta handläggningstider på myndigheter där tydliga handläggningstider utgör en central del och vidta ytterligare åtgärder för att öka takten i arbetet.

Förslagen om tillkännagivanden kom när riksdagen behandlade cirka 220 förslag i motioner inom området näringspolitik. Riksdagen sa nej till övriga motioner. Anledningen till det är bland annat att arbete redan pågår i frågorna som förslagen handlar om. Motionerna handlar bland annat om företagsfrämjande, riskkapital, regelförenkling och särskilda näringsgrenar.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionsyrkanden om oberoende effektutvärderingar av statliga stöd till innovation och företagande. Bifall till motionsyrkanden om kortare och tydligare handläggningstider på myndigheter. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

116 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-02-15
Justering: 2018-03-22
Trycklov: 2018-04-12
Reservationer 49
Betänkande 2017/18:NU12

Oberoende utvärderingar bör göras av innovations- och företagsstöd (NU12)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen riktar två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen inom området näringspolitik:

  • Regeringen bör tydliggöra att normen bör vara att det genomförs oberoende utvärderingar av effekten av det statliga ekonomiska stödet till innovation och företagande.
  • Regeringen bör bedriva ett fortsatt arbete för att korta handläggningstider på myndigheter där tydliga handläggningstider utgör en central del och vidta ytterligare åtgärder för att öka takten i arbetet.

Förslagen om tillkännagivanden kom när näringsutskottet behandlade cirka 220 förslag i motioner inom området näringspolitik. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner. Anledningen till det är bland annat att arbete redan pågår i frågorna som förslagen handlar om. Motionerna handlar bland annat om företagsfrämjande, riskkapital, regelförenkling och särskilda näringsgrenar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-04-17
Debatt i kammaren: 2018-04-18
4

Beslut

Beslut: 2018-04-19
25 förslagspunkter, 21 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 19 april 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Stöd till innovation och företag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3405 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 16 i denna del och

2017/18:3412 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) yrkandena 3-5.

Reservation 1 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 0 67 0 16
SD 32 0 0 10
MP 21 0 0 4
C 0 18 0 4
V 17 0 0 4
L 0 15 0 4
KD 0 14 0 2
- 4 0 0 4
Totalt 169 114 0 66


2. Effektutvärderingar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om oberoende effektutvärderingar av statliga stöd till innovation och företagande och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2017/18:3405 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 16 i denna del och

2017/18:3412 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 6.

Reservation 2 (S, MP, V)

3. Översyn av svensk konkurrenskraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:932 av Johan Nissinen m.fl. (SD) yrkande 1,

2017/18:1979 av Sten Bergheden (M),

2017/18:3212 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 3 i denna del och

2017/18:3406 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 3 (M)
Reservation 4 (SD)

4. Övrigt om företagsfrämjande insatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:201 av Thomas Finnborg (M) yrkandena 1 och 2,

2017/18:609 av Niklas Karlsson (S) yrkandena 1 och 2,

2017/18:826 av Pia Nilsson m.fl. (S),

2017/18:900 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 1,

2017/18:909 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 4,

2017/18:916 av Johan Nissinen m.fl. (SD) yrkande 3,

2017/18:923 av Josef Fransson m.fl. (SD),

2017/18:969 av Kerstin Lundgren (C),

2017/18:1074 av Björn Wiechel och Isak From (båda S),

2017/18:1091 av Marie Olsson m.fl. (S),

2017/18:1207 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C),

2017/18:1511 av Lars Beckman (M),

2017/18:1512 av Lars Beckman (M),

2017/18:1517 av Lars Beckman (M),

2017/18:1788 av Kristina Yngwe (C) yrkande 4,

2017/18:1960 av Mats Green (M) yrkandena 1 och 2,

2017/18:1978 av Sten Bergheden (M) yrkande 1,

2017/18:2020 av Jörgen Andersson (M),

2017/18:2022 av Jörgen Andersson (M),

2017/18:2057 av Markus Wiechel (SD),

2017/18:2437 av Fredrik Christensson (C),

2017/18:3405 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 13 och 16 i denna del,

2017/18:3406 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 1,

2017/18:3408 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 3,

2017/18:3417 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 1, 4, 7 och 8,

2017/18:3431 av Boriana Åberg (M),

2017/18:3456 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 9,

2017/18:3613 av Said Abdu m.fl. (L) yrkande 3,

2017/18:3621 av Larry Söder (KD),

2017/18:3683 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 5,

2017/18:3747 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkandena 2, 16-18 och 29 samt

2017/18:3788 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkandena 2, 3 och 7.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (SD)
Reservation 7 (C)
Reservation 8 (V)
Reservation 9 (L)
Reservation 10 (KD)

5. Synliggörande av kvinnors företagande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3412 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 2.

Reservation 11 (M, C, L, KD)

6. Övrigt om kvinnors företagande, unga företagare och företagare med utländsk bakgrund

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:157 av Said Abdu (L) yrkande 1,

2017/18:539 av Dennis Dioukarev (SD),

2017/18:1022 av Désirée Pethrus (KD) yrkandena 3-5,

2017/18:1023 av Désirée Pethrus (KD) yrkandena 1-3,

2017/18:1240 av Margareta Cederfelt och Saila Quicklund (båda M),

2017/18:1322 av Annicka Engblom och Margareta Cederfelt (båda M) yrkandena 1-3,

2017/18:1447 av Jörgen Warborn (M) yrkandena 1 och 3,

2017/18:1514 av Lars Beckman (M),

2017/18:1633 av Johan Nissinen och Markus Wiechel (båda SD),

2017/18:1958 av Lars Beckman (M),

2017/18:2815 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 20,

2017/18:3405 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 17, 18 och 23,

2017/18:3456 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 13,

2017/18:3626 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 33,

2017/18:3788 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkandena 17, 20 och 21 samt

2017/18:3789 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 12.

Reservation 12 (M)
Reservation 13 (C)
Reservation 14 (V)
Reservation 15 (L)
Reservation 16 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 0 0 67 16
SD 33 0 0 9
MP 21 0 0 4
C 0 18 0 4
V 1 0 16 4
L 0 0 15 4
KD 0 0 14 2
- 4 0 0 4
Totalt 154 18 112 65


7. Socialt företagande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:236 av Anders Åkesson (C),

2017/18:1794 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) yrkande 4,

2017/18:2628 av Lennart Axelsson m.fl. (S) yrkandena 3 och 5,

2017/18:2962 av Valter Mutt m.fl. (MP) yrkande 20,

2017/18:3230 av Michael Svensson (M),

2017/18:3456 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 17,

2017/18:3741 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 19 och

2017/18:3747 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkandena 5, 9, 22, 25 och 32.

Reservation 17 (V)
Reservation 18 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 67 0 0 16
SD 33 0 0 9
MP 21 0 0 4
C 18 0 0 4
V 0 17 0 4
L 15 0 0 4
KD 0 0 14 2
- 4 0 0 4
Totalt 253 17 14 65


8. Riskkapitalets struktur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3405 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 1,

2017/18:3412 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 7 och

2017/18:3420 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 2.

Reservation 19 (M, C, L, KD)

9. Riskkapitalets tillgänglighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:551 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 2 och

2017/18:3411 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 2.

Reservation 20 (M, C, L, KD)

10. Övrigt om riskkapital

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:545 av Dennis Dioukarev (SD),

2017/18:900 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 4,

2017/18:919 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkandena 1, 2 och 6,

2017/18:1951 av Margareta Cederfelt (M),

2017/18:1978 av Sten Bergheden (M) yrkande 2,

2017/18:2941 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkande 13,

2017/18:3161 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkande 1,

2017/18:3274 av Mikael Jansson (SD) yrkandena 1-3,

2017/18:3405 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 2,

2017/18:3409 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 1,

2017/18:3747 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkandena 4, 8 och 11,

2017/18:3788 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkande 8 och

2017/18:3791 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 2.

Reservation 21 (M)
Reservation 22 (SD)
Reservation 23 (C)
Reservation 24 (V)
Reservation 25 (KD)

11. Mål för handläggningstider

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:921 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 5 i denna del och

2017/18:3408 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 2 i denna del.

Reservation 26 (M, SD)

12. Tydliga tidsgränser för handläggningstider

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om kortare och tydligare handläggningstider på myndigheter och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2017/18:900 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 15,

2017/18:3212 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 1 i denna del,

2017/18:3409 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 3,

2017/18:3416 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 3 och

2017/18:3420 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 6.

Reservation 27 (S, MP, V)

13. Förenklat uppgiftslämnande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3212 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 1 i denna del,

2017/18:3408 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 1,

2017/18:3409 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 4,

2017/18:3416 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 2 och

2017/18:3420 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 1.

Reservation 28 (M, C, L, KD)

14. Regelrådets placering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:921 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 29 (SD)

15. Utredning om Regelrådets placering och uppdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3408 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 5 i denna del,

2017/18:3416 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 4 i denna del och

2017/18:3723 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) yrkande 2.

Reservation 30 (M, C, L, KD)

16. Övrigt om Regelrådet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1487 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) yrkande 3,

2017/18:1615 av Jörgen Warborn (M),

2017/18:2059 av Markus Wiechel (SD) yrkande 2,

2017/18:3244 av Erik Bengtzboe (M),

2017/18:3408 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 5 i denna del,

2017/18:3416 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 4 i denna del och

2017/18:3747 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 31.

Reservation 31 (M)
Reservation 32 (KD)

17. Information till riksdagen om regelförenklingsarbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3723 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) yrkande 1.

Reservation 33 (M, C, L, KD)

18. Åtgärder för regelförenklingsarbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3408 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 2 och 5, båda i denna del

Reservation 34 (M, SD)

19. Konsekvensutredningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:921 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkandena 3 och 4,

2017/18:1014 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M),

2017/18:1022 av Désirée Pethrus (KD) yrkande 1,

2017/18:1487 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) yrkande 2,

2017/18:2059 av Markus Wiechel (SD) yrkande 3,

2017/18:2155 av Mathias Tegnér (S) yrkande 1,

2017/18:3212 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 1 i denna del,

2017/18:3408 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 5 i denna del och

2017/18:3723 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) yrkande 3.

Reservation 35 (M, C, L, KD)
Reservation 36 (SD)

20. Övrigt om regelförenkling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:466 av Finn Bengtsson (M),

2017/18:900 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 17,

2017/18:913 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 5,

2017/18:921 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkandena 2 och 5 i denna del,

2017/18:1064 av Dennis Dioukarev (SD),

2017/18:1260 av Finn Bengtsson (M),

2017/18:1326 av Edward Riedl (M) yrkande 1,

2017/18:1487 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) yrkandena 1 och 4,

2017/18:1611 av Jörgen Warborn (M),

2017/18:1994 av Sten Bergheden (M),

2017/18:1995 av Sten Bergheden (M),

2017/18:2040 av Dennis Dioukarev (SD),

2017/18:2059 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1,

2017/18:2155 av Mathias Tegnér (S) yrkandena 2 och 3,

2017/18:2167 av Betty Malmberg (M) yrkandena 1 och 3,

2017/18:2274 av Jan Ericson och Maria Plass (båda M),

2017/18:2483 av Marta Obminska (M),

2017/18:2511 av Amir Adan (M),

2017/18:2588 av Lotta Olsson (M),

2017/18:2796 av Ida Drougge (M),

2017/18:3212 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkandena 2 och 3 i denna del,

2017/18:3416 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 1,

2017/18:3788 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkande 6 och

2017/18:3855 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) yrkande 14.

Reservation 37 (M)
Reservation 38 (SD)
Reservation 39 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 38 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 95 0 0 18
M 0 0 67 16
SD 0 33 0 9
MP 21 0 0 4
C 0 0 18 4
V 17 0 0 4
L 14 0 1 4
KD 14 0 0 2
- 0 4 0 4
Totalt 161 37 86 65


21. Stärka svensk besöksnäring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3410 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 14.

Reservation 40 (M, C, L, KD)

22. Övrigt om besöksnäringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1061 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S),

2017/18:1094 av Marianne Pettersson m.fl. (S),

2017/18:1100 av Rikard Larsson och Niklas Karlsson (båda S),

2017/18:1213 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) yrkandena 1 och 4,

2017/18:1217 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C),

2017/18:1513 av Lars Beckman (M),

2017/18:2019 av Maria Plass (M),

2017/18:2508 av Ann-Britt Åsebol (M),

2017/18:2877 av Edward Riedl (M),

2017/18:2941 av Håkan Svenneling m.fl. (V) yrkandena 17 och 18,

2017/18:3197 av Saila Quicklund (M),

2017/18:3364 av Sten Bergheden (M) yrkande 1,

2017/18:3418 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 1, 3, 4 och 6-8,

2017/18:3747 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkandena 19 och 20 samt

2017/18:3855 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) yrkande 23.

Reservation 41 (M)
Reservation 42 (C)
Reservation 43 (V)
Reservation 44 (KD)

23. Kulturella och kreativa näringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3068 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 45 (M, C, L, KD)

24. Skogsnäringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:945 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 5,

2017/18:2310 av Pål Jonson (M) och

2017/18:3420 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 12.

Reservation 46 (M, C, L, KD)

25. Övriga näringsgrenar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:131 av Said Abdu (L),

2017/18:134 av Said Abdu (L),

2017/18:155 av Said Abdu (L),

2017/18:587 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S),

2017/18:740 av Niklas Karlsson (S) yrkande 1,

2017/18:925 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD),

2017/18:2705 av Jenny Petersson (M) yrkandena 1 och 2,

2017/18:3405 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 39,

2017/18:3407 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 2 och 3,

2017/18:3670 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkandena 1 och 8 samt

2017/18:3747 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 34.

Reservation 47 (M)
Reservation 48 (SD)
Reservation 49 (KD)