Näringspolitik

Näringsutskottets betänkande 2015/16:NU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 april 2016

Beslut

Nej till motioner om näringspolitik (NU15)

Riksdagen sa nej till motionsförslag om näringspolitik. Motionerna handlar bland annat om företagsfrämjande åtgärder, regelförenkling och särskilda näringsgrenar.

Anledningen till att riksdagen sa nej är bland annat att det redan pågår olika insatser för att stärka Sveriges näringsklimat.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om näringspolitik (NU15)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionsförslag om näringspolitik. Motionerna handlar bland annat om företagsfrämjande åtgärder, regelförenkling och särskilda näringsgrenar.

Anledningen till att utskottet vill att riksdagen säger nej är bland annat att det redan pågår olika insatser för att stärka Sveriges näringsklimat.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.