Namnlagen

LUs betänkande 2005/06:LU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 januari 2006

Beslut

Motioner om namnlagen (LU11)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2005 om namnlagen. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar i huvudsak om ändringar i 1982 års namnlag och behovet av en översyn av lagen.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2005-11-10, 2005-11-15

Motioner om namnlagen (LU11)

Lagutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2005 om namnlagen. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar i huvudsak om ändringar i 1982 års namnlag och behovet av en översyn av lagen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.