Namnlagen

Civilutskottets betänkande 2006/07:CU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 april 2007

Beslut

Nej till motioner om namnlagen (CU16)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om ändringar i 1982 års namnlag och behovet av en översyn av lagen. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2007-02-13, 2007-02-20

Nej till motioner om namnlagen (CU16)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om ändringar i 1982 års namnlag och behovet av en översyn av lagen. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.