Några frågor om rättsprövning m.m.

Konstitutionsutskottets betänkande 1995/96:KU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 maj 1996

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1996-04-11
Justering: 1996-04-25
Betänkande 1995/96:KU25

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1996-05-08
4

Beslut

Beslut: 1996-05-09

Protokoll med beslut