Några frågor om Patentbesvärsrätten

Näringsutskottets bet 2011/12:NU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 juni 2012

Beslut

Förenklad handläggning för Patentbesvärsrätten (NU12)

Riksdagen beslutade om nya regler för att förenkla arbetet för specialdomstolen Patentbesvärsrätten. Domstolen överprövar idag Patent- och registreringsverkets beslut om bland annat patentärenden. De nya reglerna innebär att Patentbesvärsrätten inte behöver vara uppdelad i avdelningar, att rätten får döma även med endast en ledamot i vissa fall och att vittnen och experter kan delta i en muntlig förhandling via telefon eller annan motsvarande utrustning.

De nya reglerna börjar gälla den 1 augusti 2012.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-05-03
Justering: 2012-05-29
Betänkande publicerat: 2012-05-30
Trycklov: 2012-05-30
bet 2011/12:NU12

Alla beredningar i utskottet

2012-05-03

Förenklad handläggning för Patentbesvärsrätten (NU12)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till några förändringar för att förenkla arbetet för specialdomstolen Patentbesvärsrätten. Domstolen överprövar idag Patent- och registreringsverkets beslut om bland annat patentärenden. Ändringarna innebär att Patentbesvärsrätten inte behöver vara uppdelad i avdelningar, att rätten får döma även med endast en ledamot i vissa fall och att vittnen och experter kan delta i en muntlig förhandling via telefon eller annan motsvarande utrustning.

De nya reglerna börjar enligt förslaget gälla den 1 augusti 2012.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-06-13
4

Beslut

Beslut: 2012-06-13
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Några frågor om Patentbesvärsrätten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (1977:729) om Patentbesvärsrätten,
2. lag om ändring i lagen (2010:1350) om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:88 punkterna 1 och 2.