Några frågor om offentlighet och sekretess

Konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 november 2017

Beslut

Starkare skydd för personuppgifter (KU3)

Offentlighets- och sekretesslagen ändras. Det innebär bland annat att uppgifter om hur privatpersoner använder informationsteknik på bibliotek ska få skydd av sekretess. Sekretess ska börja gälla för uppgifter om personliga förhållanden i ärenden som rör begravningslagen. Privatpersoner som lämnar stödförklaringar enligt EU-förordningen om medborgarinitiativ ska skyddas av sekretess. Skyddet för offentliganställdas privata kontaktuppgifter och foton på intranät blir starkare. Sekretesskyddet för uppgifter som utbyts vid internationellt polissamarbete blir tydligare och mer heltäckande.

De ändrade reglerna börjar gälla den 1 januari 2018. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2017-10-24
Justering: 2017-11-07
Trycklov: 2017-11-08
Reservationer 3
Betänkande 2017/18:KU3

Alla beredningar i utskottet

2017-10-24, 2017-10-10

Starkare skydd för personuppgifter (KU3)

Offentlighets- och sekretesslagen ändras. Det innebär bland annat att uppgifter om hur privatpersoner använder informationsteknik på bibliotek ska få skydd av sekretess. Sekretess ska börja gälla för uppgifter om personliga förhållanden i ärenden som rör begravningslagen. Privatpersoner som lämnar stödförklaringar enligt EU-förordningen om medborgarinitiativ ska skyddas av sekretess. Skyddet för offentliganställdas privata kontaktuppgifter och foton på intranät blir starkare. Sekretesskyddet för uppgifter som utbyts vid internationellt polissamarbete blir tydligare och mer heltäckande.

De ändrade reglerna börjar gälla den 1 januari 2018. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-11-14
Debatt i kammaren: 2017-11-15
4

Beslut

Beslut: 2017-11-15
4 förslagspunkter, 2 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 15 november 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Sekretess till skydd för enskilda som lämnar stödförklaringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) i den del det avser 40 kap. 1 a §.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:208 i denna del och avslår motionerna

2017/18:113 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) och

2017/18:115 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) yrkande 1.

Reservation 1 (SD, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 73 0 0 10
SD 0 39 0 7
MP 20 0 0 5
C 17 0 0 5
V 0 19 0 2
L 15 0 0 4
KD 16 0 0 0
- 1 2 0 1
Totalt 242 60 0 47


2. Bibliotekssekretess

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) i den del det avser 40 kap. 3 §.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:208 i denna del och avslår motion

2017/18:115 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) yrkandena 2 och 3.

Reservation 2 (SD)

3. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) i den mån lagförslagen inte omfattas av vad utskottet föreslagit ovan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:208 i denna del.

4. Handlingsoffentlighet hos Advokatsamfundet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:115 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) yrkande 4.

Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 100 0 0 13
M 73 0 0 10
SD 0 39 0 7
MP 20 0 0 5
C 17 0 0 5
V 19 0 0 2
L 15 0 0 4
KD 16 0 0 0
- 1 2 0 1
Totalt 261 41 0 47