Myndigheten Regeringskansliet

Konstitutionsutskottets betänkande 2001/02:KU32

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 juni 2002

Beslut

Myndigheten Regeringskansliet bör utvärderas (KU32)

Riksdagen godkände Riksdagens revisorers förslag om att regeringen bör se över myndigheten Regeringskansliet. Den 1 januari 1997 omorganiserades Regeringskansliet till en myndighet och regeringen uppmanas nu att snarast påbörja en utvärdering av resultaten av sammanslagningen till en myndighet, se över frågor kring förvaltningsavdelningens roll och ledningsfunktionerna i departementen samt lämna resultatredovisning för Regeringskansliet. Till grund för revisorernas förslag ligger en granskning som revisorerna på eget initiativ gjort av myndigheten Regeringskansliet.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2002-04-25, 2002-05-16, 2002-05-28

Myndigheten Regeringskansliet bör utvärderas (KU32)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen godkänner Riksdagens revisorers förslag om att regeringen bör se över myndigheten Regeringskansliet. Den 1 januari 1997 omorganiserades Regeringskansliet till en myndighet och regeringen uppmanas nu att snarast påbörja en utvärdering av resultaten av sammanslagningen till en myndighet, se över frågor kring förvaltningsavdelningens roll och ledningsfunktionerna i departementen samt lämna resultatredovisning för Regeringskansliet. Till grund för revisorernas förslag ligger en granskning som revisorerna på eget initiativ gjort av myndigheten Regeringskansliet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.