Museer och utställningar

Kulturutskottets betänkande 2005/06:KrU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 april 2006

Beslut

Nej till motioner om museer och utställningar (KrU9)

Riksdagen sade nej till motioner om museer och utställningar från främst allmänna motionstiden 2005. Motionerna handlar bland annat om vården av Sveriges teatermuseums samlingar, krav på att även icke statliga museer ska kunna teckna en statlig utställningsförsäkring och Sjöhistoriska museets lokalisering.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om museer och utställningar (KrU9)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om museer och utställningar från främst allmänna motionstiden 2005. Motionerna handlar bland annat om vården av Sveriges teatermuseums samlingar, krav på att även icke statliga museer ska kunna teckna en statlig utställningsförsäkring och Sjöhistoriska museets lokalisering.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.