Mottagande av asylsökande m.m.

Socialförsäkringsutskottets betänkande 1993/94:SfU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 mars 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.