Motioner om företags- och kapitalbeskattning

Skatteutskottets betänkande 2004/05:SKU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 mars 2005

Beslut

Motioner om företags- och kapitalbeskattning (SkU20)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om företags- och kapitalbeskattning. Skälet är i flera fall att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2005-02-01, 2005-01-25

Motioner om företags- och kapitalbeskattning (SkU20)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om företags- och kapitalbeskattning. Skälet är i flera fall att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.