Motioner om fastighets- och förmögenhetsbeskattning

Skatteutskottets betänkande 2005/06:SkU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 maj 2006

Beslut

Nej till motioner om fastighetsskatten och förmögenhetsskatten (SkU18)

Riksdagen sade nej till motioner om fastighetsskatten och förmögenhetsskatten från allmänna motionstiden 2005.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

60 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2006-03-23
Justering: 2006-04-06
Betänkande publicerat: 2006-04-26
Trycklov: 2006-04-26
Reservationer 13
Betänkande 2005/06:SkU18

Alla beredningar i utskottet

2006-03-23, 2006-03-14

Nej till motioner om fastighetsskatten och förmögenhetsskatten (SkU18)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om fastighetsskatten och förmögenhetsskatten från allmänna motionstiden 2005.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-05-10
4

Beslut

Beslut: 2006-05-10
16 förslagspunkter, 11 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 10 maj 2006

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avskaffad eller sänkt fastighetsskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk215, 2005/06:Sk218, 2005/06:Sk261, 2005/06:Sk275 i denna del, 2005/06:Sk329, 2005/06:Sk356, 2005/06:Sk368 yrkandena 1 och 2, 2005/06:Sk399 i denna del, 2005/06:Sk460 yrkande 6, 2005/06:Sk528 yrkande 2 i denna del, 2005/06:So642 yrkande 7 i denna del, 2005/06:Kr376 yrkande 28, 2005/06:N381 yrkande 7, 2005/06:Bo244 yrkande 5 i denna del, 2005/06:Bo276 yrkande 18, 2005/06:Bo298 yrkande 41 och 2005/06:Bo338 yrkande 8.

Reservation 1 (m, c, fp)
Reservation 2 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1110033
m044110
c01606
fp131016
kd01239
v20008
mp15002
-2000
Totalt149922484

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Beräkningsgrund för fastighetsskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk312, 2005/06:Sk528 yrkandena 1 och 3-5 samt 2005/06:Bo257 yrkande 8.

Reservation 3 (m, c, fp)
Reservation 4 (v)

3. Energibesparande investeringar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Fi317 yrkande 17, 2005/06:Sk273, 2005/06:Sk323, 2005/06:Sk405, 2005/06:Sk528 yrkande 8, 2005/06:MJ532 yrkande 17, 2005/06:N476 yrkande 11 och 2005/06:Bo256 yrkande 16.

Reservation 5 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1110033
m045010
c01606
fp032016
kd02409
v20008
mp15002
-2000
Totalt148117084

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Tomträtt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk340 och 2005/06:Sk419.

5. Vindkraftverk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sk248.

6. Kommersiella lokaler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk365, 2005/06:Sk439 och 2005/06:Sk479 yrkande 1.

7. Byggnader för äldreboende

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk316, 2005/06:Sk325, 2005/06:Sk371, 2005/06:Sk440 yrkandena 1 och 2 samt 2005/06:So643 yrkande 2.

Reservation 6 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1110033
m450010
c16006
fp320016
kd20049
v02008
mp15002
-1100
Totalt24021484

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Bostäder i utlandet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk237 och 2005/06:Sk442.

Reservation 7 (kd)

9. Vinstberäkning vid avyttring av äldre småhus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sk452.

Reservation 8 (m, c, fp, kd)

10. Bostadsrätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk344 yrkande 1, 2005/06:Sk402, 2005/06:Sk454, 2005/06:Sk475, 2005/06:Bo276 yrkandena 20, 21 och 22 i denna del och 2005/06:Bo338 yrkande 17.

Reservation 9 (m, c, fp, kd)

11. Förbättringsutgifter m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk221 och 2005/06:Sk518.

12. Uppskovsreglerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk431, 2005/06:Sk435 yrkandena 1 och 2, 2005/06:Sk478 och 2005/06:Bo276 yrkandena 19 och 22 i denna del.

Reservation 10 (m, fp)
Reservation 11 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1100034
m004510
c16006
fp013116
kd02409
v20008
mp15002
-2000
Totalt163257685

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

13. Mangårdsbyggnader på lantbruk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sk520.

14. Kooperativ hyresrätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk461, 2005/06:Bo302 yrkandena 4 och 5 samt 2005/06:Bo335 yrkande 31.

Reservation 12 (v)

15. Avvecklad förmögenhetsskatt m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk3 yrkande 7, 2005/06:Sk214, 2005/06:Sk272, 2005/06:Sk275 i denna del, 2005/06:Sk368 yrkande 3, 2005/06:Sk378, 2005/06:Sk399 i denna del, 2005/06:Sk456, 2005/06:Sk528 yrkande 2 i denna del, 2005/06:So642 yrkande 7 i denna del, 2005/06:N434 yrkande 4, 2005/06:Bo244 yrkande 5 i denna del och 2005/06:Bo298 yrkandena 42 och 43.

Reservation 13 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1110033
m045010
c01606
fp032016
kd02409
v20008
mp11123
-2000
Totalt144118285

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

16. Latent skatteskuld i överskottslikviditet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sk379.