Motioner om energibeskattning m.m.

Skatteutskottets betänkande 2004/05:SKU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 mars 2005

Beslut

Motioner om energibeskattning (SkU23)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om energibeskattning. Riksdagen sade också nej till en motion om skatterna på diesel och el. Motionen hade lämnats in med anledning av den storm som passerade södra Sverige den 9 januari 2005.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

67 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-02-01
Justering: 2005-03-08
Betänkande publicerat: 2005-03-15
Trycklov: 2005-03-15
Reservationer 13
Betänkande 2004/05:SKU23

Motioner om energibeskattning (SkU23)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om energibeskattning. Riksdagen föreslås också säga nej till en motion om skatterna på diesel och el. Motionen har lämnats in med anledning av den storm som passerade södra Sverige den 9 januari 2005.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-03-23
4

Beslut

Beslut: 2005-03-23
10 förslagspunkter, 7 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Energibeskattning, allmänt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sk262, 2004/05:Sk268, 2004/05:Sk284, 2004/05:Sk354, 2004/05:Sk405 yrkandena 3 och 4, båda i denna del, 2004/05:Sk424, 2004/05:Sk428, 2004/05:Sk453 yrkande 12, 2004/05:Sk461, 2004/05:U311 yrkande 18, 2004/05:MJ6 yrkande 20, 2004/05:MJ369 yrkande 5, 2004/05:MJ498 yrkande 10, 2004/05:N276 yrkande 2, 2004/05:N307 yrkande 8 i denna del, 2004/05:N348 yrkande 3, 2004/05:N397 yrkande 1, 2004/05:N405 yrkandena 4-7, 2004/05:N410 yrkandena 4-6, 14, 15, 20 och 21 samt 2004/05:N415 yrkande 2.

Reservation 1 (m)
Reservation 2 (fp)
Reservation 3 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1120032
m039016
c50116
fp003612
kd00249
v22007
mp12014
-1000
Totalt152397286

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Jordbrukets och trädgårdsnäringens miljö- och energibeskattning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sk209, 2004/05:Sk405 yrkandena 1 och 2, 2004/05:Sk410, 2004/05:Sk411, 2004/05:Sk412, 2004/05:Sk455 yrkandena 1 och 2, 2004/05:Sk485, 2004/05:MJ497 yrkandena 35 och 36 samt 2004/05:MJ508 yrkande 6.

Reservation 4 (m)
Reservation 5 (fp)
Reservation 6 (kd)

3. Vägavgifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sk415, 2004/05:Sk422, 2004/05:Sk430 yrkandena 2 och 3, 2004/05:T461 yrkande 4, 2004/05:T462 yrkande 6 och 2004/05:MJ441 yrkande 2.

Reservation 7 (kd)

4. Drivmedels- och fordonsskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sk219, 2004/05:Sk230, 2004/05:Sk235, 2004/05:Sk256, 2004/05:Sk266, 2004/05:Sk273, 2004/05:Sk280, 2004/05:Sk285, 2004/05:Sk311, 2004/05:Sk342 yrkandena 1 och 2, 2004/05:Sk350, 2004/05:Sk352, 2004/05:Sk358 yrkandena 1-3, 2004/05:Sk360, 2004/05:Sk372, 2004/05:Sk385, 2004/05:Sk414, 2004/05:Sk430 yrkande 1, 2004/05:Sk449 yrkande 2, 2004/05:Sk475, 2004/05:T290 yrkande 2, 2004/05:T398 yrkande 25, 2004/05:T461 yrkande 5, 2004/05:T463 yrkande 6, 2004/05:MJ6 yrkande 16, 2004/05:N307 yrkande 5, 2004/05:N346 yrkande 7 och 2004/05:N396 yrkande 3.

Reservation 8 (m)
Reservation 9 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation ()

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1120032
m603316
c30136
fp360012
kd00249
v02207
mp01304
-1000
Totalt158357086

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Alternativa drivmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sk381 yrkandena 1 och 2, 2004/05:Sk413, 2004/05:MJ370 yrkande 5 och 2004/05:MJ498 yrkande 14.

Reservation 10 (kd)
Reservation 11 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1120032
m390016
c01507
fp360012
kd00249
v22007
mp13004
-1000
Totalt223152487

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Skatt på avfall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ369 yrkandena 36 och 37.

Reservation 12 (fp)

7. Skatt på naturgrus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sk218 och 2004/05:Sk314.

Reservation 13 (m)

8. Skatt på spel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Sk359.

9. Skatt på fritidsbåtar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:T262 yrkande 2 och 2004/05:T263 yrkande 2.

10. Skatt på djurförsök

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Sk305.