Möjlighet för företag i Förenade kungariket att under viss tid driva värdepappersrörelse utan krav på tillstånd

Finansutskottets betänkande 2018/19:FiU35

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 mars 2019

Beslut

Möjlighet för företag i Storbritannien att bedriva värdepappersrörelse utan tillstånd (FiU35)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att företag som hör hemma i Storbritannien som idag får driva värdepappersrörelse i Sverige utan tillstånd från Finansinspektionen, ska få fortsätta med det en viss tid även efter att Storbritannien lämnar EU. Lagändringen börjar gälla den 29 mars 2019.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2019-03-05, 2019-03-28

Möjlighet för företag i Storbritannien att bedriva värdepappersrörelse utan tillstånd (Fiu35)

Regeringen föreslår att företag som hör hemma i Storbritannien som idag får driva värdepappersrörelse i Sverige utan tillstånd från Finansinspektionen, ska få fortsätta med det en viss tid även efter att Storbritannien lämnar EU.

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringen föreslås börja gälla den 29 mars 2019.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.