Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar

Civilutskottets betänkande 2015/16:CU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 januari 2016

Beslut

Lagen om ekonomiska föreningar moderniseras (CU10)

Lagen om ekonomiska föreningar ska moderniseras för att göra det enklare att driva kooperativa företag. Lagen ska anpassas till dagens förutsättningar vad gäller verksamhet, organisation och kapital. Den ska också ändras så att den bättre stämmer överens med reglerna i aktiebolagslagen.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagen börjar att gälla den 1 juli 2016. Riksdagen gjorde även ett tillkännagivande där regeringen ska återkomma med ett lagförslag som rör arbetskooperativa föreningar. Till skillnad från regeringen anser riksdagen att en medlemsinsats ska kunna betalas tillbaka med ett högre belopp än andelens nominella värde.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motion med tillkännagivande om att regeringen ska återkomma till riksdagen med lagförslag som innebär att en arbetskooperativ förening ges en vidgad möjlighet att återbetala medlemsinsatser med högre belopp än insatsernas nominella värde.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Lagen om ekonomiska föreningar moderniseras (CU10)

Lagen om ekonomiska föreningar ska moderniseras för att göra det enklare att driva kooperativa företag. Lagen ska anpassas till dagens förutsättningar vad gäller verksamhet, organisation och kapital. Den ska också ändras så att den bättre stämmer överens med reglerna i aktiebolagslagen.

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagen föreslås börja gälla den 1 juli 2016. Utskottet föreslår också ett tillkännagivande där regeringen ska återkomma med ett lagförslag som rör arbetskooperativa föreningar. Till skillnad från regeringen anser civilutskottet att en medlemsinsats ska kunna betalas tillbaka med ett högre belopp än andelens nominella värde.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.