Minskad statlig reglering av kommunernas ansvar för boendefrågor

BoUs betänkande 1992/93:BoU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 maj 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

1993-04-27, 1993-04-29

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.