Minoritetsfrågor

Konstitutionsutskottets bet 2016/17:KU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 maj 2017

Beslut

Finlandssvenskar som nationell minoritet bör utredas (KU16)

Frågan om finlandssvenskarna ska erkännas som en nationell minoritet i Sverige behöver utredas. Riksdagen riktade därför ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att tillsätta en sådan utredning. 

Riksdagen sa samtidigt nej till övriga motioner som rör minoritetsfrågor. En av anledningarna är att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motion med tillkännagivande om att regeringen bör tillsätta en utredning med uppdrag att analysera om finlandssvenskarna bör erkännas som nationell minoritet i Sverige. Delvis bifall till motion om finlandssvenskarnas ställning. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

20 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2017-04-18
Justering: 2017-04-20
Trycklov: 2017-04-21
Reservationer 13
bet 2016/17:KU16

Alla beredningar i utskottet

2017-04-18, 2017-04-06, 2017-03-23

Finlandssvenskar som nationell minoritet bör utredas (KU16)

Frågan om finlandssvenskarna ska erkännas som en nationell minoritet i Sverige behöver utredas. Det anser Konstitutionsutskottet som föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att tillsätta en sådan utredning.

Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till övriga motioner som rör minoritetsfrågor. En av anledningarna är att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-05-02
Debatt i kammaren: 2017-05-03
4

Beslut

Beslut: 2017-05-03
10 förslagspunkter, 3 acklamationer, 7 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 3 maj 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Antiziganism och strategin för romsk inkludering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1482 av Fredrik Malm m.fl. (FP) yrkandena 2 och 8 samt

2015/16:2787 av Mathias Sundin m.fl. (FP) yrkande 9.

Reservation 1 (L)
Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 73 0 0 11
SD 42 0 1 4
MP 20 0 0 5
C 19 0 0 3
V 17 0 0 4
L 0 16 0 3
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 2
Totalt 287 16 1 45


Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 73 0 0 11
SD 0 43 0 4
MP 21 0 0 4
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
L 1 0 15 3
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 2
Totalt 248 43 15 43


2. Antiziganism och romsk inkludering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2492 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, FP, KD) yrkandena 1-4.

Reservation 3 (M, C, L, KD)
Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 0 73 0 11
SD 4 0 39 4
MP 21 0 0 4
C 0 19 0 3
V 18 0 0 3
L 0 16 0 3
KD 0 14 0 2
- 0 0 0 2
Totalt 145 122 39 43


3. Antisemitism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2495 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, FP, KD) yrkandena 1-4.

Reservation 5 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 0 73 0 11
SD 43 0 0 4
MP 21 0 0 4
C 0 19 0 3
V 18 0 0 3
L 0 16 0 3
KD 0 14 0 2
- 0 0 0 2
Totalt 184 122 0 43


4. Kommuner inom förvaltningsområden - uppföljning och sanktionsmöjligheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2177 av Annika Hirvonen (MP),

2015/16:2494 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, FP, KD),

2015/16:2501 av Andreas Norlén m.fl. (M) och

2015/16:2787 av Mathias Sundin m.fl. (FP) yrkande 3.

Reservation 6 (M)
Reservation 7 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 0 73 0 11
SD 43 0 0 4
MP 21 0 0 4
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
L 0 0 16 3
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 2
Totalt 217 73 16 43


5. Åtgärder rörande nationella minoriteter och minoritetsspråk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:104 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 3,

2015/16:2787 av Mathias Sundin m.fl. (FP) yrkandena 4-6,

2016/17:98 av Eva Lohman och Ann-Britt Åsebol (båda M),

2016/17:100 av Eva Lohman och Cecilia Magnusson (båda M) och

2016/17:2146 av Pyry Niemi och Raimo Pärssinen (båda S).

Reservation 8 (V)
Reservation 9 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 71 2 0 11
SD 43 0 0 4
MP 21 0 0 4
C 19 0 0 3
V 0 18 0 3
L 0 0 16 3
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 2
Totalt 270 20 16 43


6. Förvaltningsområdenas utbredning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2787 av Mathias Sundin m.fl. (FP) yrkande 2.

Reservation 10 (L)

7. Finlandssvenskarnas ställning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör tillsätta en utredning med uppdrag att analysera om finlandssvenskarna bör erkännas som nationell minoritet i Sverige och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2016/17:2653 av Saila Quicklund (M) och

bifaller delvis motion

2016/17:1961 av Kerstin Lundgren (C).

Reservation 11 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 73 0 0 11
SD 0 43 0 4
MP 21 0 0 4
C 19 0 0 3
V 18 0 0 3
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 2
Totalt 263 43 0 43


8. Älvdalskans ställning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1559 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD),

2015/16:2544 av Aron Emilsson (SD),

2015/16:3243 av Niclas Malmberg (MP),

2016/17:31 av Robert Stenkvist m.fl. (SD),

2016/17:2423 av Aron Emilsson (SD) och

2016/17:3117 av Peter Helander (C).

Reservation 12 (C, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (C, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 101 0 0 12
M 73 0 0 11
SD 43 0 0 4
MP 21 0 0 4
C 0 19 0 3
V 18 0 0 3
L 16 0 0 3
KD 0 14 0 2
- 0 0 0 2
Totalt 272 33 0 44


9. Kunskap om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2787 av Mathias Sundin m.fl. (FP) yrkandena 1 och 8.

Reservation 13 (L)

10. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:104 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 1, 4 och 5 samt

2015/16:2499 av Andreas Norlén m.fl. (M) yrkandena 1 och 2.