Minoritetsfrågor

Konstitutionsutskottets betänkande 2007/08:KU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 mars 2008

Beslut

Nej till motioner om minoritetsfrågor (KU13)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 och 2007 om minoritetsfrågor. Motionerna handlar bland annat om omnämnande av de nationella minoriteterna i grundlagen, förvaltningsområdena, fler nationella minoriteter, utbildning, stöd till organisationer, äldreomsorg, medier och den romska minoriteten.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

18 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2008-02-19
Justering: 2008-03-04
Betänkande publicerat: 2008-03-05
Trycklov: 2008-03-05
Reservationer 11
Betänkande 2007/08:KU13

Alla beredningar i utskottet

2008-02-19, 2008-02-12

Nej till motioner om minoritetsfrågor (KU13)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 och 2007 om minoritetsfrågor. Motionerna handlar bland annat om omnämnande av de nationella minoriteterna i grundlagen, förvaltningsområdena, fler nationella minoriteter, utbildning, stöd till organisationer, äldreomsorg, medier och den romska minoriteten.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-03-13
4

Beslut

Beslut: 2008-03-18
14 förslagspunkter, 13 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 18 mars 2008

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Övergripande frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K350 yrkandena 2, 3 och 5 samt 2006/07:K366 yrkande 1.

Reservation 1 (v)

2. Nordisk samekonvention

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:K291.

3. Nationella minoriteter i grundlagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K227 yrkande 1, 2006/07:K349 yrkande 11 och 2006/07:K350 yrkande 1.

Reservation 2 (v)

4. Nationella minoriteters kulturarv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:K366 yrkandena 3 och 4.

5. Definitionen av samer och ILO 169

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:K279.

6. Förvaltningsområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K349 yrkande 9 och 2007/08:K332.

Reservation 3 (v)

7. Fler nationella minoriteter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K203, 2006/07:K366 yrkande 2 och 2007/08:A386 yrkande 5.

Reservation 4 (mp)

8. Teckenspråk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Kr242 yrkande 1, 2007/08:K220 och 2007/08:Kr280 yrkande 1.

Reservation 5 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s901039
m770020
c190010
fp19009
kd16008
v01804
mp14005
Totalt23519095

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Medierna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K349 yrkandena 2 och 3 samt 2007/08:K330 yrkande 3.

Reservation 6 (v)

10. Utbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K348 yrkandena 2 och 3 samt 2006/07:K349 yrkandena 4-7 och 12.

Reservation 7 (v)

11. Stöd till organisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K343, 2006/07:K348 yrkande 11 och 2006/07:K349 yrkandena 8 och 13.

Reservation 8 (v)

12. Särskilt om den romska minoriteten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K348 yrkandena 4-7 och 10 samt 2007/08:K376.

Reservation 9 (v)

13. Hälso- och sjukvård, äldreomsorg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K349 yrkandena 10, 14 och 15, 2006/07:K371 och 2006/07:So309 yrkande 5.

Reservation 10 (v)

14. Information

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:K350 yrkande 4.

Reservation 11 (v)