Mineralpolitiska frågor

Näringsutskottets betänkande 2011/12:NU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 mars 2012

Beslut

Riksdagen vill ha program för sammanhållen gruv- och mineralindustri (NU14)

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att ta fram ett program för en sammanhållen gruv- och mineralindustri. Programmet ska utarbetas i samverkan med näringen och den akademiska världen.

Riksdagen anser att det är hög tid för regeringen att agera för att gruvnäringen ska kunna möta både det ökade intresset för mineraler och metaller i Sverige och moderna miljökrav. Regeringen nämnde i höstens budgetproposition att man kommer att ta fram en mineralstrategi, men riksdagen menar att det behövs en mer ambitiös ansats. Man understryker även att det är viktigt att regeringen skyndsamt hanterar riksdagens begäran. Programmet bör bland annat lyfta frågeställningar som rör infrastruktur, handläggningstiderna för tillståndsprocesser, kommunernas roll och betydelsen av välutbildad arbetskraft.

Riksdagens beslut innebär att man sa ja till en motion från en socialdemokrat. Riksdagen sa nej till övriga mineralpolitiska motioner från allmänna motionstiden 2011.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till en motion om ett tillkännagivande om ett program för gruv- och mineralindustrin. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Näringsutskottet vill ha program för sammanhållen gruv- och mineralindustri (NU14)

Riksdagen ska ge regeringen i uppdrag att ta fram ett program för en sammanhållen gruv- och mineralindustri, föreslår näringsutskottet. Bakom förslaget står ledamöterna från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Programmet ska utarbetas i samverkan med näringen och den akademiska världen.

Utskottet anser att det är hög tid för regeringen att agera för att gruvnäringen ska kunna möta både det ökade intresset för mineraler och metaller i Sverige och moderna miljökrav. Regeringen nämnde i höstens budgetproposition att man kommer att ta fram en mineralstrategi, men utskottet menar att det behövs en mer ambitiös ansats. Man understryker även att det är viktigt att regeringen skyndsamt hanterar utskottets begäran. Programmet bör bland annat lyfta frågeställningar som rör infrastruktur, handläggningstiderna för tillståndsprocesser, kommunernas roll och betydelsen av välutbildad arbetskraft.

Utskottets förslag innebär att man säger ja till en motion från en socialdemokrat. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga mineralpolitiska motioner från allmänna motionstiden 2011.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.