Mineralpolitik

Näringsutskottets betänkande 2022/23:NU13

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 29 mars 2023

Nästa händelse: Bordläggning 28 mars 2023

Utskottets förslag

Myndigheternas roll vid tillståndsprocesser för mineralnäringen (NU13)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om myndigheternas roll vid tillståndsprocesser. Utskottet anser att myndigheter i samband med tillståndsprocesser bör arbeta mer rådgivande och lösningsorienterat än tidigare. Uppmaningen grundar sig på förslag i en motion från den allmänna motionstiden 2022 om mineralpolitiska frågor.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 40 förslag i övriga motioner. De handlar bland annat om tillstånd och tillståndsprocesser, förbud mot utvinning, äganderätt och ersättning samt så kallade innovationskritiska metaller och mineral.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till ett motionsyrkande om myndigheternas roll vid tillståndsprocesser. Avslag på övriga motionsyrkanden.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-02-21, 2023-03-16

Myndigheternas roll vid tillståndsprocesser för mineralnäringen (NU13)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om myndigheternas roll vid tillståndsprocesser. Utskottet anser att myndigheter i samband med tillståndsprocesser bör arbeta mer rådgivande och lösningsorienterat än tidigare. Uppmaningen grundar sig på förslag i en motion från den allmänna motionstiden 2022 om mineralpolitiska frågor.

Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 40 förslag i övriga motioner. De handlar bland annat om tillstånd och tillståndsprocesser, förbud mot utvinning, äganderätt och ersättning samt så kallade innovationskritiska metaller och mineral.

Förslagspunkter

1. Snabbare och enklare tillståndsprocesser

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:936 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 9 och

2022/23:937 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkande 8.

Reservation 1 (SD)

2. Tidsbegränsade tillstånd

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:950 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 11.

Reservation 2 (SD)

3. Natura 2000-tillstånd

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:2063 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) yrkande 2.

Reservation 3 (S)

4. Prövning av bearbetningskoncession

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:1123 av Elisabeth Thand Ringqvist m.fl. (C) yrkande 26.

Reservation 4 (S, C)

5. Myndigheternas roll vid tillståndsprocesser

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om myndigheternas roll vid tillståndsprocesser och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2022/23:2063 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) yrkande 6.

Reservation 5 (M, V, C, KD, MP, L)

6. Utvinning av uran

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:303 av John E Weinerhall och Viktor Wärnick (båda M) och

2022/23:936 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkandena 17 och 18.

Reservation 6 (SD)

7. Övrigt om förbud mot utvinning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:908 av Stina Larsson m.fl. (C) yrkande 7 och

2022/23:1257 av Camilla Hansén m.fl. (MP).

Reservation 7 (V)
Reservation 8 (C)

8. Markägares rättigheter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:936 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 12 och

2022/23:1823 av Sten Bergheden (M).

Reservation 9 (SD)

9. Mineralersättning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:936 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 11,

2022/23:1123 av Elisabeth Thand Ringqvist m.fl. (C) yrkande 18,

2022/23:1672 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 20 och

2022/23:2263 av Marielle Lahti m.fl. (MP) yrkande 1.

Reservation 10 (SD)
Reservation 11 (V, MP)
Reservation 12 (C)

10. Övriga frågor om ersättningar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:2063 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) yrkande 7,

2022/23:2098 av Amanda Lind m.fl. (MP) yrkande 4 och

2022/23:2263 av Marielle Lahti m.fl. (MP) yrkande 2.

Reservation 13 (S, C)
Reservation 14 (V, MP)

11. Tillgänglighet och kartläggning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:936 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 8 och

2022/23:1235 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) yrkande 16.

Reservation 15 (SD)
Reservation 16 (V)

12. Stärkta förutsättningar för utvinning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:1123 av Elisabeth Thand Ringqvist m.fl. (C) yrkande 17,

2022/23:1672 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 19 och

2022/23:2063 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) yrkandena 3 och 4.

Reservation 17 (S)
Reservation 18 (C)

13. Reviderad mineralstrategi

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:936 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 19 (SD)

14. Minerallagens utformning och omfattning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:345 av Rickard Nordin (C),

2022/23:936 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 16 och

2022/23:1123 av Elisabeth Thand Ringqvist m.fl. (C) yrkandena 16 och 20.

Reservation 20 (SD)
Reservation 21 (C)

15. Mineral och miljö

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:936 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 14 och

2022/23:1253 av Rebecka Le Moine m.fl. (MP) yrkande 3.

Reservation 22 (SD)

16. Vissa övriga frågor om gruvor och mineralförsörjning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:333 av Rickard Nordin (C) och

2022/23:936 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkandena 4 och 7.

Reservation 23 (SD)