Mineralpolitik

Näringsutskottets betänkande 2018/19:NU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 maj 2019

Beslut

Tillståndsprocessen för gruv- och mineralnäringen bör förenklas (NU11)

Idag är tillståndsprocesserna för svensk gruvetablering långa och krångliga och dessutom spridda på flera olika myndigheter. Det kan innebära att viktiga investeringar uteblir. Tillståndsprocesserna bör därför förenklas och förkortas för att stärka den svenska gruv- och mineralnäringen. Det tycker riksdagen som riktade en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att återkomma med konkreta förslag om detta. Riksdagen betonar särskilt möjligheten att ge en myndighet, exempelvis Sveriges geologiska undersökning (SGU), det övergripande ansvaret för hela tillståndsprocessen.

Förslagen till tillkännagivandet finns i motioner från allmänna motionstiden 2018. Riksdagen sa nej till övriga motionsförslag.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till två motionsyrkanden om enklare och kortare tillståndsprocesser för gruv- och mineralnäringen. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

19 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-04-25
Justering: 2019-05-02
Trycklov: 2019-05-02
Reservationer 10
Betänkande 2018/19:NU11

Alla beredningar i utskottet

2019-04-25, 2019-03-28

Tillståndsprocessen för gruv- och mineralnäringen bör förenklas (NU11)

Idag är tillståndsprocesserna för svensk gruvetablering långa och krångliga och dessutom spridda på flera olika myndigheter. Det kan innebära att viktiga investeringar uteblir. Tillståndsprocesserna bör därför förenklas och förkortas för att stärka den svenska gruv- och mineralnäringen. Det tycker näringsutskottet som föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att återkomma med konkreta förslag om detta. Utskottet betonar särskilt möjligheten att ge en myndighet, exempelvis Sveriges geologiska undersökning (SGU), det övergripande ansvaret för hela tillståndsprocessen.

Förslagen till tillkännagivandet finns i motioner från M och SD från allmänna motionstiden 2018. Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motionsförslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-05-07
Debatt i kammaren: 2019-05-08
4

Beslut

Beslut: 2019-05-09
6 förslagspunkter, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 9 maj 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Tillståndsprocesser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen snarast bör vidta nödvändiga åtgärder för att förenkla och förkorta tillståndsprocesserna för gruv- och mineralnäringen och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2018/19:157 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkande 4 och

2018/19:2783 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 33 och

avslår motion

2018/19:1987 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S).

Reservation 1 (S, V, L, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, V, L, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 89 0 11
M 63 0 0 7
SD 55 0 0 7
C 26 0 0 5
V 0 25 0 3
KD 20 0 0 2
L 2 13 0 4
MP 0 12 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 166 139 0 44


2. Vissa miljö- och ersättningsfrågor m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:157 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkandena 5-7,

2018/19:669 av Elin Segerlind m.fl. (V) yrkande 21,

2018/19:1732 av Mats Green (M),

2018/19:2310 av Emma Hult m.fl. (MP) yrkande 3,

2018/19:2332 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkandena 5, 8 och 11,

2018/19:2559 av Ulrika Heie (C),

2018/19:2726 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkandena 46 och 47 samt

2018/19:2891 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 16.

Reservation 2 (M)
Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (V)
Reservation 5 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 0 63 0 7
SD 0 0 55 7
C 26 0 0 5
V 0 0 25 3
KD 0 0 20 2
L 15 0 0 4
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 142 63 100 44


3. Markägares rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1262 av Margareta Cederfelt (M),

2018/19:2219 av Linda Ylivainio (C) och

2018/19:2783 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkandena 31 och 32.

Reservation 6 (M, C, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (M, C, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 0 63 0 7
SD 55 0 0 7
C 0 26 0 5
V 25 0 0 3
KD 0 20 0 2
L 15 0 0 4
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 196 109 0 44


4. Vissa frågor om utvinning av olja och gas

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:128 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkande 2,

2018/19:172 av Tuve Skånberg (KD),

2018/19:392 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 14 och 15,

2018/19:2726 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 20 och

2018/19:2778 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkandena 1-3.

Reservation 7 (V)
Reservation 8 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 63 0 0 7
SD 55 0 0 7
C 26 0 0 5
V 0 25 0 3
KD 0 0 20 2
L 15 0 0 4
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 260 25 20 44


5. Nationellt förbud mot frackning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:128 av Birger Lahti m.fl. (V) yrkande 1,

2018/19:2408 av Anders Åkesson och Sofia Nilsson (båda C),

2018/19:2726 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 7 och

2018/19:2778 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkande 4.

Reservation 9 (V, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (V, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 63 0 0 7
SD 55 0 0 7
C 26 0 0 5
V 0 25 0 3
KD 0 20 0 2
L 15 0 0 4
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 260 45 0 44


6. Utvinning av uran

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:157 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkande 8,

2018/19:1340 av Jan R Andersson (M) och

2018/19:1738 av Edward Riedl (M).

Reservation 10 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 89 0 0 11
M 63 0 0 7
SD 0 55 0 7
C 26 0 0 5
V 25 0 0 3
KD 20 0 0 2
L 15 0 0 4
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 250 55 0 44