Miljöskyddet i Sveriges ekonomiska zon

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2008/09:MJU3

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 oktober 2008

Beslut

Miljöskyddet i Sveriges ekonomiska zon (MJU3)

Det finns i miljöbalken bestämmelser om särskilda skydds- eller bevarandeområden enligt EU:s direktiv om bevarande av vilda fåglar och om bevarande av livsmiljöer, vilda djur och växter (Natura 2000-områden). Dessa bestämmelser ska från den 1 januari 2009 gälla även i Sveriges ekonomiska zon, som omfattar havsområdet utanför Sveriges territorialgräns. Det gäller både bestämmelserna om att inrätta sådana områden och bestämmelserna om skydd för områdena. Anpassningen handlar också om att göra reglerna kring miljökonsekvensbeskrivningar tydligare.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-08-25
Justering: 2008-09-23
Betänkande publicerat: 2008-10-01
Trycklov: 2008-10-01
Reservationer 5
Betänkande 2008/09:MJU3

Miljöskyddet i Sveriges ekonomiska zon (MJU3)

Det finns i miljöbalken bestämmelser om särskilda skydds- eller bevarandeområden enligt EU:s direktiv om bevarande av vilda fåglar och om bevarande av livsmiljöer, vilda djur och växter (Natura 2000-områden). Dessa bestämmelser ska från den 1 januari 2009 gälla även i Sveriges ekonomiska zon, som omfattar havsområdet utanför Sveriges territorialgräns. Det gäller både bestämmelserna om att inrätta sådana områden och bestämmelserna om skydd för områdena. Anpassningen handlar också om att göra reglerna kring miljökonsekvensbeskrivningar tydligare. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-10-22
4

Beslut

Beslut: 2008-10-22
6 förslagspunkter, 3 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 22 oktober 2008

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i miljöbalken,
2. lag om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:154.

2. Prövningsmyndighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:MJ18 yrkande 1.

Reservation 1 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1000030
m830014
c160013
fp22006
kd17007
v01705
mp01405
Totalt23831080

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Andra områdesskydd än Natura 2000 i den ekonomiska zonen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:MJ18 yrkande 2.

Reservation 2 (mp)

4. Underställning enligt 8 kap. 12 § regeringsformen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:MJ17.

Reservation 3 (s, v, mp)

5. Miljöskyddet i lagen om Sveriges ekonomiska zon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:MJ18 yrkande 3.

Reservation 4 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0100030
m830014
c170012
fp23005
kd17007
v01705
mp01405
Totalt140131078

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Gasledningen i Östersjön

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2007/08:U347 yrkande 4.

Reservation 5 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0100030
m830014
c170012
fp23005
kd17007
v01705
mp01405
Totalt140131078

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag