Militära frågor

Försvarsutskottets bet 2019/20:FöU9

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 18 mars 2020

Nästa händelse: Justering 10 mars 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat