Militära frågor

Försvarsutskottets betänkande 2017/18:FöU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 maj 2018

Beslut

Ansvaret för Försvarsmaktens materiel bör överföras till Försvarsmakten (FöU6)

Ansvaret för Försvarsmaktens materiel bör överföras till Försvarsmakten. ÖB, överbefälhavaren, bör vara den som ansvarar för vidmakthållandet och tillhörande upphandling när det gäller logistikförsörjningen. Det anser riksdagen som riktar ett tillkännagivande till regeringen om detta. Syftet är att Försvarsmakten effektivt ska kunna hantera Sveriges beredskap vid en ändrad beredskapsnivå.

Riksdagen riktar även en uppmaning till regeringen om att det bör införas ett tillfälligt stopp mot att avveckla befintliga övnings- och skjutfält. Riksdagen sa nej till övriga motioner inom området militära frågor.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motion om moratorium mot avveckling av övnings- och skjutfält samt till motion om upphandlingsfrågor. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2018-03-22, 2018-04-12, 2018-04-19

Ansvaret för Försvarsmaktens materiel bör överföras till Försvarsmakten (FöU6)

Ansvaret för Försvarsmaktens materiel bör överföras till Försvarsmakten. ÖB, överbefälhavaren, bör vara den som ansvarar för vidmakthållandet och tillhörande upphandling när det gäller logistikförsörjningen. Det anser försvarsutskottet som föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om detta. Syftet är att Försvarsmakten effektivt ska kunna hantera Sveriges beredskap vid en ändrad beredskapsnivå.

Utskottet föreslår också att riksdagen riktar en uppmaning till regeringen om att det bör införas ett tillfälligt stopp mot att avveckla befintliga övnings- och skjutfält. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner inom området militära frågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.