Migration

Socialförsäkringsutskottets bet 2014/15:SfU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 april 2015

Beslut

Migration (SfU11)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om asyl- och migrationsfrågor och svenskt medborgarskap. Motionerna handlar om bland annat om skyddsbehov, könsrelaterad förföljelse, samarbetet inom EU, asylprocessen, verkställandet av avvisnings- och utvisningsbeslut, förvar och visering.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

32 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-02-19
Justering: 2015-03-24
Trycklov: 2015-03-31
Reservationer 22
bet 2014/15:SfU11

Migration (SfU11)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om asyl- och migrationsfrågor och svenskt medborgarskap. Motionerna handlar bland annat om skyddsbehov, könsrelaterad förföljelse, samarbetet inom EU, asylprocessen, verkställandet av avvisnings- och utvisningsbeslut, förvar och visering.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-04-07
Debatt i kammaren: 2015-04-08
4

Beslut

Beslut: 2015-04-08
11 förslagspunkter, 7 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 8 april 2015

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Flyktingpolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:82 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 1, 17, 18, 20-22 och 30,

2014/15:1043 av Patrik Jönsson (SD),

2014/15:1270 av Johnny Skalin (SD),

2014/15:1656 av Maria Ferm (MP) i denna del,

2014/15:1905 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkande 3 i denna del,

2014/15:2194 av Lars Eriksson (S),

2014/15:2563 av Annika Lillemets m.fl. (MP),

2014/15:2705 av Mikael Jansson och David Lång (SD) och

2014/15:2866 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkandena 2, 3, 11, 12, 16 och 18.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (V)
Reservation 3 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 14 0 0 5
S 102 0 0 11
M 80 0 0 4
SD 0 41 0 8
MP 22 0 0 3
C 19 0 0 3
V 0 0 20 1
KD 0 0 14 2
Totalt 237 41 34 37


2. Utlänningslagstiftningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2639 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 4 (M, SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M, SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 14 0 0 5
S 102 0 0 11
M 0 79 1 4
SD 0 41 0 8
MP 22 0 0 3
C 19 0 0 3
V 20 0 0 1
KD 14 0 0 2
Totalt 191 120 1 37


3. Könsrelaterad förföljelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2316 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 12,

2014/15:82 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 15 och 16,

2014/15:175 av Johanna Jönsson (C),

2014/15:1571 av Rickard Nordin och Johanna Jönsson (C) yrkandena 2 och 3 samt

2014/15:2180 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S) yrkandena 1, 2, 4 och 6.

Reservation 5 (V)
Reservation 6 (FP)

4. Människosmuggling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2524 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkandena 39-41.

Reservation 7 (SD)

5. Det gemensamma europeiska asylsystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:82 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 4-6,

2014/15:1656 av Maria Ferm (MP) i denna del,

2014/15:1882 av Birgitta Ohlsson m.fl. (FP) yrkande 2,

2014/15:1905 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkande 3 i denna del,

2014/15:2201 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S) yrkande 4,

2014/15:2394 av Robert Halef (KD),

2014/15:2866 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkandena 4, 29, 30, 32 och 33 samt

2014/15:2993 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 30.

Reservation 8 (M)
Reservation 9 (SD)
Reservation 10 (V)
Reservation 11 (FP)
Reservation 12 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 0 14 5
S 102 0 0 11
M 0 80 0 4
SD 0 0 41 8
MP 22 0 0 3
C 19 0 0 3
V 0 0 20 1
KD 0 0 14 2
Totalt 143 80 89 37


6. Asylprocessen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:82 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 10-12 och 25-27,

2014/15:1127 av Kent Ekeroth (SD) yrkandena 1 och 2,

2014/15:1187 av Lawen Redar (S),

2014/15:2524 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkande 16 och

2014/15:2866 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkandena 5, 8-10 och 13.

Reservation 13 (SD)
Reservation 14 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 14 0 0 5
S 102 0 0 11
M 80 0 0 4
SD 0 41 0 8
MP 22 0 0 3
C 19 0 0 3
V 0 0 20 1
KD 14 0 0 2
Totalt 251 41 20 37


7. Verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:82 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 19, 23, 24, 28 och 29,

2014/15:1343 av Solveig Zander och Ulrika Carlsson i Skövde (C),

2014/15:1871 av Robert Hannah och Birgitta Ohlsson (FP),

2014/15:2203 av Emanuel Öz (S),

2014/15:2270 av Amir Adan (M) och

2014/15:2639 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkandena 2 och 3.

Reservation 15 (V)

8. Utvisning på grund av brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:221 av Torkild Strandberg och Allan Widman (FP),

2014/15:2524 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkandena 8-14 och 29 samt

2014/15:2871 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 21.

Reservation 16 (SD)

9. Förvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:82 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 33 och 34 samt

2014/15:2524 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkande 17.

Reservation 17 (SD)
Reservation 18 (V)

10. Visering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:82 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 7 och 32,

2014/15:447 av Robert Hannah och Birgitta Ohlsson (FP) yrkandena 1 och 2,

2014/15:822 av Rickard Nordin (C) yrkande 2 och

2014/15:2866 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkandena 6, 7, 28 och 31.

Reservation 19 (SD)
Reservation 20 (V)

11. Medborgarskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:82 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 31,

2014/15:208 av Torkild Strandberg (FP),

2014/15:406 av Birgitta Ohlsson och Maria Weimer (FP),

2014/15:2866 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkandena 19-24 och

2014/15:2911 av David Lång och Mikael Jansson (SD) yrkandena 4-6.

Reservation 21 (SD)
Reservation 22 (V)