Migration och asylpolitik

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2013/14:SfU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 april 2014

Beslut

Regeringens redogörelse om migrations- och asylpolitiken (SfU6)

Regeringen har lämnat en skrivelse om den svenska migrations- och asylpolitiken under perioden den 1 juli 2010-30 juni 2013. Redogörelsen handlar om asyl- och skyddsrelaterade frågor, arbetskraftsinvandring samt övrig invandring och viseringsfrågor. Andra frågor handlar om samarbetet i EU och det internationella samarbetet. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Riksdagen sa också nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om asyl- och migrationsfrågor. Motionerna handlar om skyddsbehov, begreppet väpnad konflikt, könsrelaterad förföljelse och samarbetet inom EU. Andra motioner rör arbetskraftsinvandring, anhöriginvandring, verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut och visering.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna. Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

115 motioner, 1 skrivelse

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-03-25
Justering: 2014-04-03
Betänkande publicerat: 2014-04-08
Trycklov: 2014-04-08
Reservationer 34
Betänkande 2013/14:SfU6

Regeringens redogörelse om migrations- och asylpolitiken (SfU6)

Regeringen har lämnat en skrivelse om den svenska migrations- och asylpolitiken under perioden den 1 juli 2010-30 juni 2013. Redogörelsen handlar om asyl- och skyddsrelaterade frågor, arbetskraftsinvandring samt övrig invandring och viseringsfrågor. Andra frågor handlar om samarbetet i EU och det internationella samarbetet. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om asyl- och migrationsfrågor. Motionerna handlar om skyddsbehov, begreppet väpnad konflikt, könsrelaterad förföljelse och samarbetet inom EU. Andra motioner rör arbetskraftsinvandring, anhöriginvandring, verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut och visering.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-04-15
Debatt i kammaren: 2014-04-16
4

Beslut

Beslut: 2014-04-16
19 förslagspunkter, 14 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 16 april 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Flyktingpolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:U272 av Anita Brodén (FP) yrkande 3,
2013/14:Sf10 av David Lång (SD) i denna del,
2013/14:Sf220 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 1 och 22,
2013/14:Sf314 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 8, 10, 11, 13, 15, 16 och 18,
2013/14:Sf371 av Lars Eriksson (S) och
2013/14:Sf390 av Maria Ferm och Mehmet Kaplan (båda MP) yrkande 4.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S950017
M930014
MP20005
FP18006
C16007
SD01901
V10126
KD17002
Totalt260191258

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Begreppet väpnad konflikt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sf220 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 23 och
2013/14:Sf384 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 8.

Reservation 3 (S, V)

3. Könsrelaterad förföljelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2013/14:U220 yrkande 4, 2013/14:Sf218, 2013/14:Sf220 yrkande 20 och 2013/14:Sf376 yrkandena 1, 2, 4 och 6.

Reservation 4 (S)
Reservation 5 (V)

4. Människosmuggling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Sf385 av Kent Ekeroth (SD) yrkandena 1-3.

Reservation 6 (SD)

5. Det gemensamma europeiska asylsystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:U203 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 5,
2013/14:U297 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S) yrkande 4,
2013/14:Sf220 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 4, 5, 8 och 9,
2013/14:Sf349 av Robert Halef (KD) yrkandena 1 och 2,
2013/14:Sf384 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkandena 1 och 17 samt
2013/14:Sf392 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkandena 1 och 2.

Reservation 7 (S)
Reservation 8 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S095017
M930014
MP21004
FP18006
C17006
SD19001
V00136
KD17002
Totalt185951356

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Synnerligen ömmande omständigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sf220 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 27,
2013/14:Sf314 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 14 och
2013/14:Sf384 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 7.

Reservation 9 (S, V)
Reservation 10 (SD)

7. Uppehållstillstånd i andra fall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sf220 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 35,
2013/14:Sf229 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkandena 1 och 2,
2013/14:Sf270 av Maria Stenberg och Marie Nordén (båda S) och
2013/14:So249 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 21.

Reservation 11 (V)

8. Arbetskraftsinvandring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sk376 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 21-26, 28 och 29,
2013/14:Sk411 av Leif Jakobsson m.fl. (S) yrkandena 10-13,
2013/14:Sf10 av David Lång (SD) i denna del,
2013/14:Sf211 av Boriana Åberg (M),
2013/14:Sf240 av Karin Granbom Ellison (FP) yrkandena 1-3,
2013/14:Sf251 av Hans Rothenberg och Lars Hjälmered (båda M),
2013/14:Sf257 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkandena 1-3,
2013/14:Sf282 av Fredrick Federley (C),
2013/14:Sf295 av Lars Hjälmered (M),
2013/14:Sf296 av Lars Hjälmered (M),
2013/14:Sf323 av Marie Nordén (S),
2013/14:Sf324 av Roza Güclü Hedin och Carin Runeson (båda S),
2013/14:Sf325 av Anders Karlsson m.fl. (S) yrkandena 1-5,
2013/14:Sf328 av Isak From m.fl. (S),
2013/14:Sf329 av Katarina Köhler m.fl. (S),
2013/14:Sf333 av Börje Vestlund (S),
2013/14:Sf336 av Kerstin Lundgren (C),
2013/14:Sf348 av Johnny Skalin (SD),
2013/14:Sf352 av Krister Örnfjäder m.fl. (S),
2013/14:Sf367 av Krister Örnfjäder m.fl. (S),
2013/14:Sf368 av Krister Örnfjäder m.fl. (S),
2013/14:Sf369 av Krister Örnfjäder m.fl. (S),
2013/14:Sf384 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 6,
2013/14:A399 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 14 och
2013/14:A409 av Ylva Johansson m.fl. (S) yrkandena 23-26.

Reservation 12 (S)
Reservation 13 (SD)
Reservation 14 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S095017
M930014
MP21004
FP18006
C17006
SD00191
V00136
KD17002
Totalt166953256

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


9. Anhöriginvandring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sf204 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 3,
2013/14:Sf220 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 18 och 19,
2013/14:Sf223 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 1,
2013/14:Sf265 av Anders Sellström (KD) och
2013/14:Sf314 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 1, 2, 4, 6 och 7.

Reservation 15 (SD)
Reservation 16 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S950017
M930014
MP21004
FP18006
C17006
SD01901
V00136
KD17002
Totalt261191356

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


10. Försörjningskrav

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sf220 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 17,
2013/14:Sf223 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 2,
2013/14:Sf314 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 3 och 5 samt
2013/14:Sf384 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 18.

Reservation 17 (S)
Reservation 18 (SD)
Reservation 19 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S508918
M930014
MP21004
FP18006
C17006
SD01901
V00136
KD17002
Totalt1711910257

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


11. Uppskjuten invandringsprövning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sf220 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 10,
2013/14:Sf253 av Johan Linander (C),
2013/14:Sf288 av Désirée Pethrus (KD),
2013/14:Sf307 av Edip Noyan (M),
2013/14:Sf327 av Carina Ohlsson m.fl. (S),
2013/14:Sf384 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 19 och
2013/14:So249 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 20.

Reservation 20 (S)
Reservation 21 (V)

12. Asylprocessen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ju379 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 20,
2013/14:Ju434 av Kent Ekeroth och Thoralf Alfsson (båda SD) yrkande 9,
2013/14:Sf220 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 14, 31 och 32,
2013/14:Sf289 av Désirée Pethrus (KD) och
2013/14:Sf384 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 15.

Reservation 22 (S)
Reservation 23 (SD)
Reservation 24 (V)

13. Identitetskrav

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sf220 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 12 och 13 samt
2013/14:Sf223 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 3.

Reservation 25 (V)

14. Verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ju379 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 26,
2013/14:Sf204 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 5,
2013/14:Sf220 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 24, 28, 29, 33 och 34,
2013/14:Sf381 av Kent Ekeroth (SD) yrkande 2,
2013/14:Sf384 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 11 och
2013/14:Sf386 av Kent Ekeroth (SD) yrkandena 1-3.

Reservation 26 (S)
Reservation 27 (SD)
Reservation 28 (V)

15. Vård av unga och verkställighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Sf204 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 4,
2013/14:Sf232 av Solveig Zander och Ulrika Carlsson i Skövde (båda C),
2013/14:Sf242 av Irene Oskarsson (KD) och
2013/14:Sf384 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkande 5.

Reservation 29 (S)
Reservation 30 (V)

16. Utvisning på grund av brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:Ju379 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 13-19 och 24,
2013/14:Ju434 av Kent Ekeroth och Thoralf Alfsson (båda SD) yrkandena 1-7 och
2013/14:Sf314 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 17.

Reservation 31 (SD)

17. Förvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:Sf220 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 37-39.

Reservation 32 (V)

18. Visering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:K379 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 7,
2013/14:U224 av Yilmaz Kerimo (S) yrkande 2,
2013/14:Sf220 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 7 och 36,
2013/14:Sf314 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 9 och
2013/14:Sf361 av Abir Al-Sahlani (C).

Reservation 33 (SD)
Reservation 34 (V)

19. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2013/14:73 till handlingarna.