Migration och asylpolitik

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2009/10:SfU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 april 2010

Beslut

Nej till motioner om migration och asylpolitik (SfU14)

Riksdagen sa nej till samtliga motioner som handlar om migration och asylpolitik. Totalt rör det sig om 48 stycken som lämnats in av ledamöterna under den allmänna motionstiden 2009. Här återfinns förslag som handlar om klimatflyktingar, begreppet väpnad konflikt och flyktingstatus för hbt-personer. Andra tar upp barn i riskzonen för människohandel och mottagande av ensamkommande flyktingbarn . Flera motioner tar även upp frågor om samarbetet inom EU. I de flesta fall motiveras beslutet med att arbete redan pågår hos regeringen eller i berörd myndighet. Eller att frågan redan har behandlats i riksdagen.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

48 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-03-09
Justering: 2010-04-08
Betänkande publicerat: 2010-04-13
Trycklov: 2010-04-13
Reservationer 41
Betänkande 2009/10:SfU14

Nej till motioner om migration och asylpolitik (SfU14)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till samtliga motioner som handlar om migration och asylpolitik. Totalt rör det sig om 48 stycken som lämnats in av ledamöterna under den allmänna motionstiden 2009.

Här återfinns förslag som handlar om klimatflyktingar, begreppet väpnad konflikt och flyktingstatus för hbt-personer. Andra tar upp barn i riskzonen för människohandel och mottagande av ensamkommande flyktingbarn . Flera motioner tar även upp frågor om samarbetet inom EU.

I de flesta fall motiverar utskottet sitt ställningstagande med att arbete redan pågår hos regeringen eller i berörd myndighet. Eller att frågan redan har behandlats i riksdagen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-04-21
4

Beslut

Beslut: 2010-04-21
37 förslagspunkter, 32 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 21 april 2010

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Flyktingpolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Sf211 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 3 och
2009/10:Sf285 av Bodil Ceballos (mp) yrkande 4.

Reservation 1 (v, mp)

2. Migration och klimatförändringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:MJ468 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 14.

Reservation 2 (v, mp)

3. Klimatflyktingar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Ju384 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) yrkande 13.

Reservation 3 (mp)

4. Översyn av utlänningslagen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Sf289 av Désirée Pethrus Engström (kd) yrkande 1,
2009/10:Sf290 av Inger Davidson (kd),
2009/10:Sf340 av Dan Kihlström och Eva Johnsson (båda kd) och
2009/10:Sf401 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (s).

Reservation 4 (s)

5. Väpnad konflikt m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Sf211 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 26,
2009/10:Sf332 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) yrkandena 12 och 13 samt
2009/10:Sf379 av Veronica Palm m.fl. (s) yrkande 7.

Reservation 5 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0107023
m840012
c22007
fp23005
kd17007
v01705
mp01405
-0001
Totalt146138065

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Internflykt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Sf285 av Bodil Ceballos (mp) yrkande 6.

Reservation 6 (mp)

7. Barn i asylprocessen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Sf247 av Inger Davidson och Rosita Runegrund (båda kd) yrkande 3,
2009/10:Sf366 av Chatrine Pålsson Ahlgren och Rosita Runegrund (båda kd),
2009/10:Sf367 av Inger Davidson (kd) och
2009/10:Sf397 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (c, m, fp, kd, v, mp).

Reservation 7 (s, v, mp)

8. Hbt-personers skyddsskäl

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:U343 av Börje Vestlund m.fl. (s) yrkande 9,
2009/10:Sf211 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 23 och
2009/10:Sf380 av Börje Vestlund (s) yrkandena 2, 4 och 6.

Reservation 8 (s, v, mp)

9. Hbt-frågor i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Sf211 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 24,
2009/10:Sf380 av Börje Vestlund (s) yrkandena 1 och 5 samt
2009/10:A443 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp) yrkandena 30-32.

Reservation 9 (v, mp)

10. Människosmuggling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Ju384 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) yrkandena 21 och 23 samt
2009/10:Ju429 av Rosita Runegrund m.fl. (kd, m, fp, mp, c, v) yrkandena 4 och 5.

Reservation 10 (mp)

11. Synnerligen ömmande omständigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Sf211 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 32,
2009/10:Sf247 av Inger Davidson och Rosita Runegrund (båda kd) yrkandena 1 och 2,
2009/10:Sf332 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) yrkande 11 och
2009/10:Sf379 av Veronica Palm m.fl. (s) yrkande 6.

Reservation 11 (s)
Reservation 12 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (s)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0105025
m840012
c22007
fp23005
kd17007
v00175
mp00145
-0001
Totalt1461053167

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Portalparagrafen i utlänningslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Sf284 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) yrkande 1.

Reservation 13 (s, v, mp)

13. Uppehållstillstånd efter viss tid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Sf211 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 42 och
2009/10:Sf332 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) yrkande 6.

Reservation 14 (v)
Reservation 15 (mp)

14. Främlingspass

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Sf332 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) yrkande 22.

Reservation 16 (v, mp)

15. Samarbetet inom EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Ju384 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) yrkandena 6-8, 12, 16 och 20,
2009/10:Sf207 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) yrkande 5,
2009/10:Sf211 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkandena 10-12 och 18,
2009/10:Sf254 av Bodil Ceballos m.fl. (mp),
2009/10:Sf285 av Bodil Ceballos (mp) yrkande 5,
2009/10:Sf332 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) yrkande 24,
2009/10:Sf379 av Veronica Palm m.fl. (s) yrkande 2 och
2009/10:A443 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp) yrkande 24.

Reservation 17 (s)
Reservation 18 (v)
Reservation 19 (mp)

16. Arbetskraftsinvandring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Sf303 av Reza Khelili Dylami (m),
2009/10:Sf326 av Kalle Larsson m.fl. (v) i denna del och
2009/10:Sf379 av Veronica Palm m.fl. (s) yrkandena 4 och 5.

Reservation 20 (s, v)

17. Arbetstillstånd för papperslösa m.fl.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Sf288 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Ulrika Karlsson i Uppsala (båda m),
2009/10:Sf319 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 3,
2009/10:Sf326 av Kalle Larsson m.fl. (v) i denna del och
2009/10:Sf404 av Ulrika Karlsson i Uppsala m.fl. (m).

Reservation 21 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 21 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1051123
m820014
c22007
fp23005
kd17007
v01705
mp01405
-0001
Totalt24932167

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

18. Utökad arbetskraftsinvandring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Sf326 av Kalle Larsson m.fl. (v) i denna del.

Reservation 22 (v)

19. Arbetsförmedlingar i tredjeland

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Sf207 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) yrkande 3.

Reservation 23 (mp)

20. Fri rörlighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Ju384 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) yrkande 11.

Reservation 24 (mp)

21. Bärplockare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Sf286 av Margareta Persson m.fl. (s),
2009/10:Sf323 av Josefin Brink m.fl. (v),
2009/10:Sf350 av Thomas Bodström (s),
2009/10:Sf371 av Helén Pettersson i Umeå och Fredrik Lundh Sammeli (båda s) och
2009/10:Sf375 av Lennart Axelsson (s).

Reservation 25 (v)

22. Sanktioner m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Sk407 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 9,
2009/10:Sf274 av Luciano Astudillo (s),
2009/10:Sf319 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkandena 7 och 8 samt
2009/10:Sf379 av Veronica Palm m.fl. (s) yrkande 17.

Reservation 26 (s, v, mp)

23. Asylsökande och arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Sf253 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) yrkandena 1 och 2,
2009/10:Sf320 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 1,
2009/10:Sf326 av Kalle Larsson m.fl. (v) i denna del,
2009/10:Sf346 av Anita Brodén (fp) yrkande 2 och
2009/10:Sf405 av Ulrika Karlsson i Uppsala (m) yrkande 7.

Reservation 27 (v, mp)

24. Kommuners mottagande av ensamkommande barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Sf320 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 20 och
2009/10:Sf379 av Veronica Palm m.fl. (s) yrkande 15.

Reservation 28 (s)
Reservation 29 (v, mp)

25. Övriga frågor om mottagande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Sf234 av Elisabeth Svantesson (m),
2009/10:Sf264 av Eva Sonidsson och Hans Stenberg (båda s),
2009/10:Sf320 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkandena 2, 3 och 21 samt
2009/10:Sf405 av Ulrika Karlsson i Uppsala (m) yrkande 4.

Reservation 30 (v, mp)

26. Tillgång till tolkar m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Sf379 av Veronica Palm m.fl. (s) yrkande 8.

Reservation 31 (s, v, mp)

27. Övrigt om tolkar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Sf332 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) yrkande 3.

Reservation 32 (mp)

28. Vissa frågor om domstolsprövningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Sf211 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkandena 37-40.

Reservation 33 (v, mp)

29. Övrigt om domstolsprövningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Sf332 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) yrkandena 2, 4, 5 och 7.

Reservation 34 (mp)

30. Offentligt biträde

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Sf211 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkandena 50 och 51.

Reservation 35 (v, mp)

31. Ärenden om ensamkommande barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Sf320 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 22 i denna del.

Reservation 36 (v, mp)

32. Asylprocessen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Sf332 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) yrkande 26,
2009/10:Sf339 av Dan Kihlström (kd) och
2009/10:Sf405 av Ulrika Karlsson i Uppsala (m) yrkandena 2 och 3.

Reservation 37 (mp)

33. Verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Sf211 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkandena 28, 31, 33, 35 och 41,
2009/10:Sf246 av Solveig Hellquist (fp),
2009/10:Sf247 av Inger Davidson och Rosita Runegrund (båda kd) yrkande 4,
2009/10:Sf320 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 22 i denna del,
2009/10:Sf332 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) yrkandena 14 och 20 samt
2009/10:Sf407 av Chatrine Pålsson Ahlgren och Eva Johnsson (båda kd) yrkandena 1 och 2.

Reservation 38 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 38 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1070023
m840012
c22007
fp23005
kd17007
v01705
mp01405
-0001
Totalt25331065

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

34. Sveriges återtagandeavtal

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2009/10:Sf285 av Bodil Ceballos (mp) yrkande 7.

Reservation 39 (mp)

35. Förvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Ju384 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) yrkande 17,
2009/10:Sf211 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkande 49 och
2009/10:Sf332 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) yrkandena 17-19.

Reservation 40 (v, mp)

36. Visum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Sf207 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) yrkande 2,
2009/10:Sf211 av Kalle Larsson m.fl. (v) yrkandena 15, 43 och 48 samt
2009/10:Sf332 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) yrkande 29.

Reservation 41 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 41 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1060024
m830112
c22007
fp23005
kd17007
v01705
mp01405
-0001
Totalt25131166

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

37. Svenskt medborgarskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2009/10:Sf270 av Rolf K Nilsson (m),
2009/10:Sf337 av Marietta de Pourbaix-Lundin och Inger René (båda m),
2009/10:Sf347 av Mahmood Fahmi (m),
2009/10:Sf348 av Mahmood Fahmi (m) yrkande 1,
2009/10:Sf355 av Luciano Astudillo (s) och
2009/10:Sf378 av Marianne Watz (m).