Migration och asylpolitik

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2001/02:SFU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 april 2002

Beslut

Migration och asylpolitik (SfU8)

Riksdagen lade till handlingarna regeringens redovisning av den svenska migrationspolitiken mot bakgrund av migrations- och flyktingsituationen i världen. Redovisningen gäller i huvudsak 2000 och första halvåret 2001. Vidare avslogs motioner om bl.a. arbetskraftsinvandring, flyktingbegreppet, avvisning och utvisning och visumfrågor.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

59 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2002-01-29
Justering: 2002-03-19
Trycklov: 2002-04-02
Reservationer 62
Betänkande 2001/02:SFU8

Migration och asylpolitik (SfU8)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen lägger till handlingarna regeringens redovisning av den svenska migrationspolitiken mot bakgrund av migrations- och flyktingsituationen i världen. Redovisningen gäller i huvudsak 2000 och första halvåret 2001. Utskottet föreslår vidare att motioner om bl.a. arbetskraftsinvandring, flyktingbegreppet, avvisning och utvisning och visumfrågor avslås.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-04-10
4

Beslut

Beslut: 2002-04-10
46 förslagspunkter, 18 acklamationer, 8 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Den svenska migrationspolitikens mål och inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sf2 i denna del, 2001/02:Sf3 yrkandena 1 och 2, 2001/02:Sf4 yrkan de 1, 2001/02:Sf216 yrkande 10, 2001/02:Sf246, 2001/02:Sf394 yrkande 1 och 2001/02:K429 yrkande 5.

Reservation 1 (mp)
Reservation 2 (m)
Reservation 3 (fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1120019
m065016
c16002
fp00133
kd38004
v170206
mp00124
-0110
Totalt183664654

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Begreppet återvändande

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Sf3 yrkande 19.

Reservation 4 (mp)

3. Kostnaderna för svensk asylpolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Sf208.

4. EU-samarbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sf2 i denna del, 2001/02:Sf3 yrkande 11, 2001/02:Sf216 yrkande 13 , 2001/02:Sf373 yrkande 3, 2001/02:Sf398 yrkande 8, 2001/02:K426 yrkandena 32, 34 och 35, 2001/02:U3 01 yrkande 23 samt 2001/02:U303 yrkande 4.

Reservation 5 (m)
Reservation 6 (v)
Reservation 7 (mp)
Reservation 8 (fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1110020
m016416
c16002
fp01303
kd03804
v40336
mp10114
-0110
Totalt1325310955

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Arbetskraftsinvandring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sf2 i denna del, 2001/02:Sf3 yrkandena 8 och 9, 2001/02:Sf216 yrk andena 26-28, 2001/02:Sf244, 2001/02:Sf255 yrkande 12, 2001/02:Sf277 yrkande 3, 2001/02:Sf296 yrkand e 6, 2001/02:Sf325, 2001/02:Sf333 yrkandena 1, 3 och 10, 2001/02:Sf394 yrkande 27 och 2001/02:A390 y rkande 1.

Reservation 9 (m)
Reservation 10 (v)
Reservation 11 (fp)
Reservation 12 (mp)
Reservation 13 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1110119
m006516
c01602
fp00133
kd37014
v10366
mp00124
-0020
Totalt1491613054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Säsongsarbetstillstånd

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Sf335 yrkande 1.

Reservation 14 (kd)

7. Möjlighet att gäststudera

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Sf3 yrkande 12.

Reservation 15 (kd, mp)

8. Uppehållstillstånd för gäststuderande efter examen

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sf333 yrkande 2, 2001/02:Sf371 och 2001/02:Ub546 yrkande 8.

Reservation 16 (m)

9. Anhöriginvandring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sf216 yrkande 19, 2001/02:Sf326 yrkande 2 och 2001/02:Sf399 yrkan dena 16 och 17.

Reservation 17 (kd)
Reservation 18 (fp)

10. Direktivförslag och åldersgräns vid familjeåterförening

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Sf271.

Reservation 19 (c, kd, v, mp)

11. Direktivförslag och principer för familjeåterförening

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Sf398 yrkande 14.

Reservation 20 (v)

12. Uppehållstillstånd efter inresa

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Sf399 yrkande 20.

Reservation 21 (kd, v)

13. Uppskjuten invandringsprövning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sf3 yrkande 5, 2001/02:Sf259, 2001/02:Sf295 yrkande 1, 2001/02:Sf 362, 2001/02:Sf394 yrkande 18, 2001/02:Sf399 yrkandena 18 och 19, 2001/02:Ju324 yrkande 3, 2001/02:J u394 yrkandena 4 och 5, 2001/02:A211 yrkandena 28-30 och 2001/02:A229 yrkande 36.

Reservation 22 (kd)
Reservation 23 (fp, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 23 (fp, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1110119
m650016
c15102
fp01303
kd00384
v03706
mp01204
-1100
Totalt192643954

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

14. Seriositetsprövning för EU-medborgare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Sf263.

15. Harmoniserat flyktingbegrepp

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sf398 yrkande 16 och 2001/02:Sf399 yrkande 1.

Reservation 24 (v)
Reservation 25 (kd)

16. Förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sf3 yrkande 4, 2001/02:Sf216 yrkande 2, 2001/02:Sf255 yrkande 6, 2001/02:Sf292, 2001/02:Sf295 yrkande 2, 2001/02:Sf353, 2001/02:Sf394 yrkandena 16 och 19, 2001/02:Sf 399 yrkandena 13 och 14, 2001/02:L367 yrkandena 21 och 22, 2001/02:U347 yrkande 2 samt 2001/02:U349 yrkande 15.

Reservation 26 (c, fp, kd, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 26 (c, fp, kd, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1120019
m650016
c01602
fp01303
kd13614
v70306
mp01204
-1100
Totalt186783154

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

17. Asylsökande från Iran

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:U270 yrkande 7.

Reservation 27 (fp, kd, v, mp)

18. Asylsökande från Bosnien

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Sf5 yrkande 6.

Reservation 28 (kd)

19. Hinder mot verkställighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Sf394 yrkandena 25 och 26,

20. Säkert tredjeland

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sf398 yrkandena 4 och 10 samt 2001/02:Sf399 yrkande 8.

Reservation 29 (fp, v, mp)
Reservation 30 (kd)

21. Säkra ursprungsländer

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sf216 yrkande 1 och 2001/02:Sf398 yrkande 9.

Reservation 31 (fp, kd, v, mp)

22. Asylprotokollet

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:K426 yrkande 36.

Reservation 32 (kd)

23. Humanitära skäl

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sf216 yrkandena 3-5, 2001/02:Sf333 yrkande 6 och 2001/02:Sf399 yr kande 12.

Reservation 33 (fp, kd, v)

24. Uppehållstillstånd efter viss tid

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sf296 yrkande 2, 2001/02:Sf333 yrkande 9 och 2001/02:Sf357 yrkand e 2.

Reservation 34 (v)

25. Uppehållstillstånd vid verkställighetshinder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sf318 och 2001/02:Sf399 yrkande 21.

Reservation 35 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 35 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1120019
m650016
c16002
fp12103
kd03804
v70306
mp11104
-1100
Totalt214513054

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

26. Gömda personer

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sf216 yrkande 25, 2001/02:Sf357 yrkande 1 och 2001/02:Sf394 yrkan de 6.

Reservation 36 (fp, mp)

27. Offer för människohandel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Fi219 yrkande 3, 2001/02:Ju236 yrkandena 4 och 6, 2001/02:Ju267 y rkande 1 samt 2001/02:U349 yrkande 3.

Reservation 37 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 37 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1110119
m650016
c16002
fp12103
kd37014
v03706
mp01204
-2000
Totalt24350254

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

28. Dublinkonventionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sf2 i denna del, 2001/02:Sf3 yrkande 10, 2001/02:Sf216 yrkande 15 , 2001/02:Sf398 yrkande 15 och 2001/02:Sf399 yrkande 7.

Reservation 38 (fp, kd, mp)
Reservation 39 (v)

29. Avvisning till annat land

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Sf21.

30. Familjesplittring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sf216 yrkande 7 och 2001/02:Sf399 yrkande 15.

Reservation 40 (kd)
Reservation 41 (fp)

31. S.k. god man vid verkställighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Sf394 yrkande 24.

32. Utvisning på grund av brott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sf279 yrkande 2, 2001/02:Sf365, 2001/02:Ju391 yrkande 2 och 2001/ 02:Ju449 yrkande 16.

Reservation 42 (m)
Reservation 43 (kd, mp)

33. Transportörsansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sf3 yrkande 7, 2001/02:Sf212, 2001/02:Sf216 yrkande 17, 2001/02:S f255 yrkande 1 i denna del, 2001/02:Sf333 yrkande 8, 2001/02:Sf364 yrkandena 3-5, 2001/02:Sf373 yrka nde 2, 2001/02:Sf398 yrkande 2 och 2001/02:Sf399 yrkande 2.

Reservation 44 (fp, v)
Reservation 45 (kd)
Reservation 46 (c, mp)

34. Visumkrav och praxis vid besöksvisum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sf3 yrkande 13, 2001/02:Sf216 yrkandena 9 och 18, 2001/02:Sf255 y rkande 1 i denna del, 2001/02:Sf266, 2001/02:Sf373 yrkande 1, 2001/02:Sf394 yrkande 23, 2001/02:Sf39 9 yrkandena 3-5, 2001/02:K426 yrkande 33 och 2001/02:U301 yrkande 24.

Reservation 47 (kd, v)
Reservation 48 (c, fp)
Reservation 49 (mp)

35. Visumkrav för ryska medborgare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Sf277 yrkandena 1 och 2.

36. Humanitärt visum

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Sf394 yrkande 4.

Reservation 50 (mp)

37. Asylprocessen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sf3 yrkande 3, 2001/02:Sf4 yrkandena 2-4, 2001/02:Sf5 yrkande 5, 2001/02:Sf216 yrkande 24, 2001/02:Sf319, 2001/02:Sf394 yrkande 22 samt 2001/02:Sf399 yrkandena 6 och 22-24.

Reservation 51 (fp, kd, v)
Reservation 52 (mp)

38. Direktivförslag om asylprocedurer

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Sf398 yrkandena 5-7

Reservation 53 (v)

39. Handläggningstid

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sf248 yrkande 4 och 2001/02:Sf255 yrkande 5.

Reservation 54 (c)

40. Förvar

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sf3 yrkande 18, 2001/02:Sf5 yrkandena 1-4 samt 2001/02:Sf394 yrka ndena 20 och 21.

Reservation 55 (c, fp, kd, v, mp)

41. Mottagande av asylsökande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sf3 yrkandena 14 och 15, 2001/02:Sf248 yrkandena 1-3, 2001/02:A31 7 yrkande 18 och 2001/02:A319 yrkande 1.

Reservation 56 (v)
Reservation 57 (c)
Reservation 58 (mp)

42. Direktivförslag om mottagande

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Sf398 yrkandena 11-13.

Reservation 59 (v)

43. Asylsökande barn

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sf3 yrkande 20, 2001/02:Sf216 yrkande 6, 2001/02:Sf394 yrkandena 5 och 11, 2001/02:Sf399 yrkandena 26 och 27 samt 2001/02:So634 yrkande 11.

Reservation 60 (fp, kd, mp)

44. Mottagande av ensamkommande barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:Sf216 yrkande 8, 2001/02:Sf255 yrkandena 7-9 och 2001/02:Sf394 yr kandena 12-14.

Reservation 61 (c, fp, kd, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 61 (c, fp, kd, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1120019
m650016
c01602
fp01303
kd03804
v40336
mp01204
-1100
Totalt182803354

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

45. Regelverk för god mans uppdrag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:Sf399 yrkande 28.

Reservation 62 (c, kd, v, mp)

46. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger regeringens skrivelse 2001/02:5 till handlingarna.