Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Migration och asylpolitik

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2001/02:SFU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 april 2002

Beslut

Migration och asylpolitik (SfU8)

Riksdagen lade till handlingarna regeringens redovisning av den svenska migrationspolitiken mot bakgrund av migrations- och flyktingsituationen i världen. Redovisningen gäller i huvudsak 2000 och första halvåret 2001. Vidare avslogs motioner om bl.a. arbetskraftsinvandring, flyktingbegreppet, avvisning och utvisning och visumfrågor.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Migration och asylpolitik (SfU8)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen lägger till handlingarna regeringens redovisning av den svenska migrationspolitiken mot bakgrund av migrations- och flyktingsituationen i världen. Redovisningen gäller i huvudsak 2000 och första halvåret 2001. Utskottet föreslår vidare att motioner om bl.a. arbetskraftsinvandring, flyktingbegreppet, avvisning och utvisning och visumfrågor avslås.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.