Mervärdesskatt

Skatteutskottets betänkande 2018/19:SkU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 mars 2019

Beslut

Nej till motioner om mervärdesskatt (SkU13)

Riksdagen sa nej till 25 motioner om mervärdesskatt. Motionerna handlar bland annat om skattesatser och mervärdesbeskattning av ideella föreningar.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

25 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-02-05
Justering: 2019-03-05
Trycklov: 2019-03-07
Reservationer 7
Betänkande 2018/19:SkU13

Nej till motioner om mervärdesskatt (SkU13)

Skatteutskottet har behandlat 25 motioner om mervärdesskatt. Motionerna handlar bland annat om skattesatser och mervärdesbeskattning av ideella föreningar. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionerna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-03-12
Debatt i kammaren: 2019-03-13
4

Beslut

Beslut: 2019-03-13
4 förslagspunkter, 3 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 13 mars 2019

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skattesatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:94 av Carina Ståhl Herrstedt (SD),

2018/19:144 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkande 2,

2018/19:280 av Angelika Bengtsson (SD),

2018/19:465 av Arman Teimouri och Maria Nilsson (båda L),

2018/19:644 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 2,

2018/19:730 av Michael Rubbestad (SD) yrkande 2,

2018/19:789 av Ann-Britt Åsebol (M),

2018/19:928 av Sten Bergheden (M) yrkande 2,

2018/19:1267 av Runar Filper (SD),

2018/19:1520 av Annicka Engblom (M),

2018/19:2272 av Per Lodenius och Johanna Jönsson (båda C),

2018/19:2285 av Camilla Waltersson Grönvall (M),

2018/19:2341 av Jörgen Warborn (M),

2018/19:2446 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 19,

2018/19:2509 av Anders Åkesson och Magnus Ek (båda C),

2018/19:2862 av Lotta Finstorp m.fl. (M) yrkande 9 och

2018/19:2904 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 4.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (C)
Reservation 4 (KD)
Reservation 5 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 10
M 0 62 0 8
SD 0 0 58 4
C 0 0 30 1
V 23 0 0 5
KD 0 0 20 2
L 0 0 14 6
MP 14 0 0 2
Totalt 127 62 122 38


2. Ideella föreningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:788 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M) och

2018/19:1326 av Cecilia Widegren (M) yrkande 7.

3. Undantag från skattskyldighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:283 av Markus Wiechel (SD) yrkande 2,

2018/19:610 av Lotta Finstorp (M),

2018/19:730 av Michael Rubbestad (SD) yrkande 1 och

2018/19:1932 av Pål Jonson (M).

4. Övriga frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2764 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 12,

2018/19:2873 av Cecilia Widegren m.fl. (M) och

2018/19:2879 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 6 (M)
Reservation 7 (KD)