Mervärdesskatt

Skatteutskottets betänkande 2015/16:SkU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 mars 2016

Beslut

Nej till motioner om moms (SkU19)

Riksdagen sa nej till motioner om moms från den allmänna motionstiden 2015. Förslagen handlade bland annat om skattesatser, att se över momssystemet samt att förändra momsreglerna för ideella föreningar.

Riksdagen sa nej till förslagen, bland annat med hänvisning till att regeringen redan planerar en översyn av momssystemet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om moms (SkU19)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om moms från den allmänna motionstiden 2015. Förslagen handlar bland annat om skattesatser, att se över momssystemet samt att förändra momsreglerna för ideella föreningar.

Skatteutskottet säger nej till förslagen, bland annat med hänvisning till att regeringen redan planerar en översyn av momssystemet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.