Mervärdesskatt

Skatteutskottets betänkande 2014/15:SkU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 mars 2015

Beslut

Nej till motioner om mervärdesskatt (SkU19)

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2014 om mervärdesskatt. Motionerna handlar om skattesatser, ideell verksamhet och andra frågor inom mervärdesskatteområdet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

31 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2015-03-05
Justering: 2015-03-12
Trycklov: 2015-03-12
Reservationer 3
Betänkande 2014/15:SkU19

Alla beredningar i utskottet

2015-03-05, 2015-02-12

Nej till motioner om mervärdesskatt (SkU19)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2014 om mervärdesskatt. Motionerna handlar om skattesatser, ideell verksamhet och andra frågor inom mervärdesskatteområdet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-03-17
Debatt i kammaren: 2015-03-18
4

Beslut

Beslut: 2015-03-19
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 19 mars 2015

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skattesatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:30 av Nina Lundström (FP) yrkande 4,

2014/15:32 av Nina Lundström (FP) yrkande 1,

2014/15:193 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 4,

2014/15:277 av Anders Åkesson och Solveig Zander (C),

2014/15:347 av Annicka Engblom och Mikael Cederbratt (M),

2014/15:600 av Lars Tysklind och Said Abdu (FP),

2014/15:853 av Roland Utbult och Lars-Axel Nordell (KD),

2014/15:909 av Camilla Waltersson Grönvall (M),

2014/15:982 av Solveig Zander (C),

2014/15:1123 av Josef Fransson m.fl. (SD) yrkande 9,

2014/15:1227 av Sten Bergheden (M),

2014/15:1259 av Sten Bergheden (M) yrkande 2,

2014/15:1378 av Cecilia Magnusson och Ellen Juntti (M),

2014/15:1648 av Penilla Gunther (KD),

2014/15:1908 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkande 5,

2014/15:2026 av Christian Holm och Åsa Coenraads (M),

2014/15:2097 av Carina Herrstedt (SD),

2014/15:2276 av Sofia Fölster (M),

2014/15:2520 av Anders Forsberg och Runar Filper (SD),

2014/15:2578 av Jan R Andersson (M),

2014/15:2916 av Hanna Wigh (SD) yrkandena 1 och 2 samt

2014/15:2978 av Ulf Berg m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 14 0 0 5
S 98 0 0 15
M 71 0 0 13
SD 0 44 0 5
MP 22 0 0 3
C 20 0 0 2
V 0 0 18 3
KD 15 0 0 1
Totalt 240 44 18 47


2. Ideella föreningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1903 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkande 3,

2014/15:301 av Cecilia Widegren (M),

2014/15:306 av Cecilia Widegren (M) yrkande 7 och

2014/15:1713 av Mikael Oscarsson (KD).

Reservation 3 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 14 0 0 5
S 98 0 0 15
M 71 0 0 13
SD 43 0 0 6
MP 22 0 0 3
C 20 0 0 2
V 18 0 0 3
KD 0 15 0 1
Totalt 286 15 0 48


3. Andra frågor om mervärdesskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument