Mervärdesskatt

Skatteutskottets betänkande 2014/15:SkU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 mars 2015

Beslut

Nej till motioner om mervärdesskatt (SkU19)

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2014 om mervärdesskatt. Motionerna handlar om skattesatser, ideell verksamhet och andra frågor inom mervärdesskatteområdet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2015-02-12, 2015-03-05

Nej till motioner om mervärdesskatt (SkU19)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2014 om mervärdesskatt. Motionerna handlar om skattesatser, ideell verksamhet och andra frågor inom mervärdesskatteområdet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.