Mervärdesskatt

Skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 mars 2014

Beslut

Nej till motioner om mervärdesskatt (SkU18)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om mervärdesskatt. Motionerna handlar om skattesatser, avdragsrätt, ideell verksamhet och andra frågor om mervärdesskatt.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om mervärdesskatt (SkU18)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om mervärdesskatt. Motionerna handlar om skattesatser, avdragsrätt, ideell verksamhet och andra frågor om mervärdesskatt.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.