Mervärdesskatt inom kultur-, utbildnings- och idrottsområdet

Skatteutskottets betänkande 1996/97:SkU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 december 1996

Beslut

Moms på utbildning, kultur och idrott (SkU6)

Riksdagen beslutade att införa moms på utbildnings-, kultur- och idrottsområdena. Skattesatsen bestämdes i de flesta fall till 6 procent. Men på bland annat utbildningar som ligger utanför det ordinarie skolsystemet, och som inte heller är studiestödsberättigade, blir skattenivån 25 procent. När det gäller moms på yrkesutbildningar ansåg riksdagen att regeringen bör kunna ställa fler skolor under statlig tillsyn. Skolorna skulle då få momsbefrielse. Regeringen bör vara generös i sin prövning av tillsynsärendena och bortse från att ansökningar lämnats in för sent. Elever som påbörjat ett läsår bör, enligt riksdagen, få betala avgift för vårterminen 1997 i förskott fram till årsskiftet 1996/97 utan moms.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

36 motioner, 2 propositioner

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1996-11-05
Justering: 1996-11-19
Betänkande 1996/97:SkU6

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1996-12-04
4

Beslut

Beslut: 1996-12-04

Protokoll med beslut