Mer inflytande för den enskilde i valet av hjälpmedel

Socialutskottets betänkande 2013/14:SoU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 april 2014

Beslut

Större möjligheter att välja hjälpmedel (SoU19)

När det finns olika hjälpmedel att välja bland ska den som har behov av hjälpmedel få välja det hjälpmedel han eller hon vill ha. Det ska landsting och kommuner se till. Patienten ska få det valda hjälpmedlet om det anses vara befogat med hänsyn till patientens behov och kostnaderna för hjälpmedlet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

16 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-03-27
Justering: 2014-04-15
Betänkande publicerat: 2014-04-15
Trycklov: 2014-04-15
Reservationer 5
Betänkande 2013/14:SoU19

Större möjligheter att välja hjälpmedel (SoU19)

När det finns olika hjälpmedel att välja bland ska den som har behov av hjälpmedel få välja det hjälpmedel han eller hon vill ha. Det ska landsting och kommuner se till. Patienten ska få det valda hjälpmedlet om det anses vara befogat med hänsyn till patientens behov och kostnaderna för hjälpmedlet.

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-04-29
4

Beslut

Beslut: 2014-04-29
8 förslagspunkter, 4 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 29 april 2014

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mer inflytande för den enskilde i valet av hjälpmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),
2. lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:67 punkterna 1 och 2 samt avslår motionerna
2013/14:So10 av Eva Olofsson m.fl. (V),
2013/14:So11 av Agneta Luttropp m.fl. (MP) och
2013/14:So12 av Lena Hallengren m.fl. (S).

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S098014
M99008
MP02203
FP21003
C18005
SD18002
V01801
KD17002
Totalt173138038

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Fritidshjälpmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:So259 av Kerstin Nilsson (S) och
2013/14:So217 av Kerstin Nilsson (S).

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S980014
M99008
MP22003
FP21003
C18005
SD01802
V18001
KD17002
Totalt29318038

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Högkostnadsskydd och medfinansiering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:So296 av Helene Petersson i Stockaryd (S) och
2013/14:So276 av Anna Steele (FP).

4. Hjälpmedel för barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:So456 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 15.

Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S980014
M99008
MP21103
FP21003
C18005
SD18002
V01801
KD17002
Totalt29219038

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Kompetenscenter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2013/14:So302 av Agneta Luttropp (MP),
2013/14:So456 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 14 och
2013/14:So583 av Per Ramhorn (SD).

Reservation 4 (MP, SD, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (MP, SD, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S980014
M99008
MP02203
FP21003
C18005
SD01802
V01801
KD17002
Totalt25358038

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


6. Daisyteknik m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:So470 av Margareta Cederfelt (M) och
2013/14:So234 av Agneta Luttropp m.fl. (MP).

Reservation 5 (MP, V)

7. Hörselskadade

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2013/14:So474 av Anita Brodén och Christer Winbäck (båda FP) yrkandena 1 och 2.

8. Hjälpmedelsfrågor - förenklad behandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.