med anledning av motion om vattenfluoridering

Socialutskottets bet 1978/79:SoU5

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut