med anledning av motion om valdagen som allmän flaggdag

Konstitutionsutskottets betänkande 1977/78:KU3

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång