Massmediefrågor

Konstitutionsutskottets betänkande 2015/16:KU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 april 2016

Beslut

Nej till motioner om mediefrågor (KU19)

Riksdagen sa nej till ett antal motionsförslag som rör massmedier. Förslagen handlade bland annat om regional nyhetsbevakning, evenemangslista, grundlagsskydd för public service och tv-sänd alkoholreklam.

Riksdagen sa nej till förslagen, delvis på grund av att arbete redan pågår inom flera av områdena.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2016-03-24, 2016-04-05

Nej till motioner om mediefrågor (KU19)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till ett antal motionsförslag som rör massmedier. Förslagen handlar bland annat om regional nyhetsbevakning, evenemangslista, grundlagsskydd för public service och tv-sänd alkoholreklam.

KU anser att riksdagen kan säga nej till förslagen, delvis på grund av att arbete redan pågår inom flera av områdena.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.