Marknäten och public service

Kulturutskottets betänkande 2016/17:KrU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 april 2017

Beslut

Teracoms samhällsuppdrag har granskats (KrU7)

Kulturutskottet har behandlat regeringens skrivelse om Riksrevisionens rapport om Teracom och marknäten. I rapporten har revisionen bland annat granskat om Teracom Group bidrar till att public servicebolagens sändningar säkert når hela befolkningen.

Teracom Group är ett statligt ägt bolag som har ett samhällsuppdrag att leverera radio- och tv-sändningar i marknäten till alla. Nu har bolaget börjat satsa på telekomverksamhet utanför marknätet. Enligt Riksrevisionen bör regeringen bland annat se över vilket samhällsuppdrag Teracom Group ska ha eftersom de nya planerna saknar koppling till bolagets samhällsuppdrag.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Riksdagen sa också nej till motionsförslag från allmänna motionstiden om bland annat finansiering av verksamheten vid Sveriges Radio AB, Sveriges television AB och Sveriges Utbildningsradio AB och uppdrag till Sveriges Radio AB och Sveriges Television AB.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

19 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-02-28
Justering: 2017-03-28
Trycklov: 2017-03-30
Reservationer 2
Betänkande 2016/17:KrU7

Teracoms samhällsuppdrag har granskats (KrU7)

Kulturutskottet har behandlat regeringens skrivelse om Riksrevisionens rapport om Teracom och marknäten. I rapporten har revisionen bland annat granskat om Teracom Group bidrar till att public servicebolagens sändningar säkert når hela befolkningen.

Teracom Group är ett statligt ägt bolag som har ett samhällsuppdrag att leverera radio- och tv-sändningar i marknäten till alla. Nu har bolaget börjat satsa på telekomverksamhet utanför marknätet. Enligt Riksrevisionen bör regeringen bland annat se över vilket samhällsuppdrag Teracom Group ska ha eftersom de nya planerna saknar koppling till bolagets samhällsuppdrag.

Kulturutskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till motionsförslag från allmänna motionstiden om bland annat finansiering av verksamheten vid Sveriges Radio AB, Sveriges television AB och Sveriges Utbildningsradio AB och uppdrag till Sveriges Radio AB och Sveriges Television AB.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-04-04
Debatt i kammaren: 2017-04-05
4

Beslut

Beslut: 2017-04-06
5 förslagspunkter, 3 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 6 april 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Riksrevisionens rapport om Teracom och marknäten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2016/17:74 till handlingarna.

2. Finansieringen av Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:539 av Sten Bergheden (M),

2016/17:683 av Maria Malmer Stenergard och Erik Andersson (båda M),

2016/17:693 av Anna Hagwall (SD) yrkande 3,

2016/17:1908 av Margareta B Kjellin (M),

2016/17:2210 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 1,

2016/17:2244 av Thomas Finnborg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M),

2016/17:2379 av Carl-Oskar Bohlin (M),

2016/17:2927 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD),

2016/17:3136 av Cecilia Widegren (M),

2016/17:3217 av Sten Bergheden och Lars-Arne Staxäng (båda M) yrkandena 1 och 2 samt

2016/17:3497 av Sofia Fölster (M).

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 91 0 0 22
M 69 0 0 15
SD 0 36 0 11
MP 20 0 0 5
C 15 0 0 7
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 13 0 0 3
- 0 0 1 1
Totalt 241 36 1 71


3. Uppdrag till Sveriges Radio AB och Sveriges Television AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1336 av Niclas Malmberg (MP),

2016/17:1595 av Eva-Lena Jansson (S) yrkande 1,

2016/17:1610 av Catharina Bråkenhielm (S),

2016/17:2210 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkandena 2 och 3 samt

2016/17:3275 av Anders Forsberg och Martin Kinnunen (båda SD).

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 91 0 0 22
M 69 0 0 15
SD 0 36 0 11
MP 20 0 0 5
C 15 0 0 7
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 13 0 0 3
- 0 0 1 1
Totalt 241 36 1 71


4. Sändningsinnehåll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2563 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) yrkande 2 och

2016/17:2769 av Mikael Jansson och Robert Stenkvist (båda SD).

5. Tillgång till journalistiskt material från dagspress och public service

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1685 av Marie Granlund (S) och

2016/17:2945 av Per-Ingvar Johnsson (C).