Mänskliga rättigheter

Utrikesutskottets betänkande 1988/89:UU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 december 1988

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.