Mål och inriktning för det svenskaarbetet med konsumentfrågor i EU

LUs betänkande 2001/02:LU28

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 juni 2002

Beslut

Konsumentfrågor i EU (LU28)

Riksdagen lade till handlingarna regeringens skrivelse om mål och inriktning för det svenska arbetet med konsumentfrågor i EU.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2002-04-18, 2002-04-23

Konsumentfrågor i EU (LU28)

Lagutskottet föreslår att riksdagen lägger till handlingarna regeringens skrivelse om mål och inriktning för det svenska arbetet med konsumentfrågor i EU.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.