Luftfartsfrågor

Trafikutskottets betänkande 2022/23:TU11

Planerat beslutsdatum: 31 maj 2023

Nästa händelse: Beredning 25 april 2023

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-04-25, 2023-05-11